نام انتشارات : انتشارات کتاب رواق اندیشه

نام مدیر مسئول : محمدجعفر کبریایی
نام صاحب امتیاز : محمدجعفر کبریایی

نشانی: نواب نبش ایستگاه مترو س شهاب2 واحد231

تلفن: 66381754

موردی یافت نشد.