• رتبه ارزیابی در سامانه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری: الف
 • در این فصلنامه، مقاله‌هایی  که در یکی از حوزه‌های علوم قرآن، علوم حدیث، و‌ یا مباحث میان‌رشته‌ای قرآن و حدیث با دیگر علوم که 80% علوم قرآنی نگاشته شده باشد، منتشر می‌شود.
 • این فصلنامه دارای دسترسی آزاد است. فایل PDF متن تمام مقالات منتشر شده در سایت نشریه موجود است و متقاضیان مقالات علوم قرآنی می‌توانند به صورت رایگان آن را دانلود نمایند.
 •  نمودار مربوط به روند پذیرش مقاله در مجله علمی- پژوهشی تحقیقات علوم قرآن و حدیث
 • فرم تعهد رعایت اخلاق نشر (PDF)
 • زبان: دو زبانه: فارسی(چکیده و منابع مقالات انگلیسی)؛
 • نمایه شده در پایگاه‌های: civilica,  magiran,  noormags,  SID,  ISC،   google scholar  ،پرتال جامع علوم انسانی
 • متوسط بررسی اولیه: تا 10 روز
 • متوسط زمان داوری مقالات: 16 هفته؛ هر مقاله حداقل برای دو داور ارسال می شود.
 • نوع داوری: داوری بسته (داوران و نویسندگان نمی توانند مشخصات یکدیگر را مشاهده کنند)؛
 • حقوق معنوی: کلیه حقوق معنوی اثر متعلق به نویسنده است؛
 • COPE: این نشریه از منشور اخلاقی COPE تبعیت می کند؛
 • سرقت ادبی: جهت پیشگیری از سرقت ادبی از نرم افزار سمیم نور استفاده می‌شود؛
 • سیاست نشریه در مورد نحوه برخورد با سرقت ادبی: در صورتی که برای نشریه سرقت ادبی یک مقاله محرز شود، نشریه نویسنده /نویسندگان را در لیست سیاه قرار داده و اگر مقاله ایشان منتشر شده باشد، مقاله بایگانی شده و ذیل نام نویسنده/نویسندگان ٬عبارت «مقاله سرقت ادبی می باشد» درج می شود.
 •  هزینه داوری مقاله: 1500000 ریال که بعد از تایید مقاله برای ارسال به داوری اخذ می‌شود؛
 •  هزینه چاپ مقاله: 1500000 ریال که بعد از پذیرش مقاله برای چاپ اخذ می‌شود؛
 •  نسبت مقالات پذیرش شده به کل مقالات در هر فصل: 6%؛
 •  نشانی الکترونیکی:   quranhadith@alzahra.ac.ir
 •  نشانی دفتر مجله : تهران، میدان ونک، خیابان ونک، دانشگاه الزهرا(س)، ساختمان خوارزمی، طبقه سوم
 •  راه‌های برای برقراری ارتباط با دفتر نشریه:

1-     از طریق تلفن روزهای شنبه تا چهارشنبه در وقت اداری با شماره 85692940؛ نمابر: 88041576

2- از طریق ایمیل نشریه quranhadith@alzahra.ac.ir تمام روزهای هفته و پاسخگویی در اولین فرصت؛

اختیار غیرتجاری -غیر اشتقاقی Cc-By-NC-ND  این مجوز صرفا به دیگران اجازه فروگذاری وبه اشتراک گذاشتن اثر را می دهد تا زمانیکه هیچ گونه تغییر اثر و استفاده تجاری از آن صورت نگیرد.

 EISSN: 2476-616X

PISSN: 2008-2681

نشریه «تحقیقات علوم قرآن و حدیث» در بهار سال 1382 شروع به کارکرد و از شماره ی دوم حایز رتبه ی علمی-پژوهشی شد.
و بر اساس نامه ی ارسالی از دبیرخانه کمیسیون نشریات علمی کشور به شماره ی 18/3/205067 رتبه ی علمی -پژوهشی آن تمدید شد.
در این فصلنامه، مقاله‌هایی  که در یکی از حوزه‌های علوم قرآن، علوم حدیث، و‌ یا مباحث میان‌رشته‌ای قرآن و حدیث با دیگر علوم که 80% علوم قرآنی نگاشته شده باشد، منتشر می‌شود.
EISSN: 2476-616X
شاپای چاپی: 2008-2681
------------------------------------------------------------------------------------------
نشریه « تحقیقات علوم قرآن و حدیث » جهت نیل به اهداف زیر فعالیت میکند. • اطلاع رسانی و توسعه پژوهش های قرآنی و روایی؛ • ایجاد فرصتی مناسب برای تبادل آراء و اندیشه های قرآن پژوهان و حدیث شناسان و عرضه تصویری جهان شمول از دین و مقوله های دینی؛ • فراهم آوردن بستری شایسته برای عرضه ایده های نو، و نقد و کالبد شکافی آنها برای پاسخگویی به پرسشهای معرفتی نسل امروز و نهادینه کردن فرهنگ دینی؛ • توجه خاص به طرح آرای اندیشمندان معاصر در حوزه مسایل دینی با تا کید بر قرآن و نصوص روایی؛ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
صاحب امتیاز: دانشگاه الزهراء(س) مدیر مسئول:   پروین بهارزاده سردبیر:   فتحیه فتاحی زاده اعضای هیات تحریریه:   پروین بهارزاده   فتحیه فتاحی زاده   عبدالکریم بی آزار شیرازی   سید محمد باقر حجتی   نهله غروی   شادی نفیسی   محسن قاسم پور   سید رضا مودب   بی بی سادات رضی بهابادی ویراستار ادبی نشریه:   محمد عترت دوست ویراستار انگلیسی:   علی حسن نیا دبیر اجرایی:   زهرا مردانی
شاپا چاپی: 2008-2681 شاپا الکترونیکی: 2476-616X