1. شماره 28 بهار و تابستان 1399 مورخ 20شهریور99 چاپ  و اعلام وصول نیز انجام شد. مقالات در سایت نشریه و ISC شیراز بارگزاری شد
  2. .به منظور ایجاد و گسترش همفکری و همکاری‌های پژوهشی فی مابین، تفاهم نامه همکاری مابین  مجله علمی  قرآن و علم  و انجمن قرآن پژوهی حوزه های علمیه مورخ 98/09/01تنظیم و ثبت گردید.تفاهم نامه در قسمت پایین صفحه قابل مشاهده می باشد
  3. دوفصلنامه قرآن پژوهی خاورشناسان مطابق آیین نامه جدید وزارت علوم می باشد و دو فصلنامه علمی شده است
  4.  تا کنون تاخیر نداشته است و به طور منظم چاپ شده است
  5. مقالات تخصصی می باشد و تمامی مقالات در سمیم چک می شود و پیرو قوانین کپ می باشد
  6. مجله دارای امتیاز isc شیراز می باشد و تمامی مقالات در سایت نشریات و پایگاه استنادی شیراز بار گزاری شده است و منظم و بدون تاخیر
  7. دو فصلنامه علمی  قرآن پژوهی خاورشناسان  به شماره ثبت 5086/124 در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مطابق آیین نامه جدید وزارت علوم در سال 1398 می باشد.

اهداف و چشم انداز

حوزه موضوعی: مطالعات خاورشناسان درباره قرآن   اهداف دو فصل نامه مجله: 1. گسترش مطالعات در زمینه قرآن و مستشرقان. 2. نشر نتایج پژوهش‌های نظام‌مند و مسئله‌محور در مورد قرآن و مستشرقان. 3. نقد و بررسی مطالعات قرآنی مستشرقان.  

 چشم انداز:

  1-شناخت آراء و شبهات مستشرقان در مباحث  قرآن شناسی مانند قرائات قرآن و...  2-نقد دیدگاه های مستشرقان در عرصه قرآن شناسی و نقد آنها