«معهد المعارف الحكمية»، مؤسسه مطالعات اسلامی در بيروت با در حوزه‌های آموزش و پرورش و ايجاد فرصت‌های مطالعات پژوهشی، پلی ارتباطی را ميان گرايش‌های مختلف مذهبی و معنوی برقرار كرده است.

مؤسسه مطالعات اسلامی در لبنان واقع در بيروت در سال ۱۹۹۹ ميلادی تأسيس شد و در حوزه فلسفه و عرفان اسلامی فعاليت‌های خود را آغاز كرد و به تعليم دانشجويان مبادرت ورزيده است.
«معهد المعارف الحكمية» در سه حوزه آموزش و پرورش، مطالعات پژوهشی و ايجاد فعاليت‌های فكری فعال است؛ بنابراين دانش‌آموزان و دانش‌پژوهان را با مجموعه‌ پژوهش‌های تخصصی همچون فلسفه عقلانی، كلام، عرفان، عرفان تطبيقی، اديان و … آشنا می‌كند.
همچنين به عنوان فرصت مطالعاتی و پژوهشی با توافق محقق و يا گروهی از محققان امكانات پژوهشی در اختيار آنها قرار می‌دهد و موضوعات پيشنهادی از سوی «معهد المعارف الحكمية» به عنوان پروژه‌های تحقيقاتی در اختيار گروهی از دانش‌پژوهان كارشناسی‌ارشد و دكترا قرار می‌گيرد.
برگزاری كنفرانس‌ها، سمينارها، فرصت‌های تحقيقاتی و … از ديگر امكانات و فعاليت‌های فكری و پژوهشی «معهد المعارف الحكمية» لبنان است؛ اين مؤسسه با هدف ايجاد انگيزه برای فعاليت‌های مؤثر در حوزه علمی و فرهنگی داير شده و پلی ارتباطی را بين گرايش‌های مختلف مذهبی و معنوی برقرار می‌كند.

ورود به معهد المعارف الحکمیه-بیروت

تاكنون از فعاليت‌های مؤسسه مطالعات اسلامی بيروت می‌توان به حمايت از پروژه‌های تحقيقاتی و برگزاری سمينارهای متعدد، آماده‌سازی پژوهشگران و ارتقاء سطح فكری آنها و نقد انديشه‌های معاصر اشاره كرد. از امكانات ويژه اين مؤسسه می‌توان به دريافت مقاله از سوی دانش‌پژوهان سراسر جهان اشاره كرد؛ «معهد المعارف الحكمية» پس از بررسی مقالات علمی و پژوهشی در حوزه مطالعات اسلامی مقالات را به عنوان ميراث اسلامی در سايت منتشر می‌كند و كاربران می‌توانند مطالب علمی خود را به رايانامه webmaster@shurouk.org ارسال كنند.