انتشارات نگاه معاصر

اکبر قنبری احمدآبادی، مدیر انتشارات نگاه معاصر می باشد

 

اکبر قنبری احمدآبادی، مدیر انتشارات نگاه معاصر اکبر قنبری احمدآبادی، درباره کتاب‌های در دست چاپ این انتشارات گفت: کتاب‌های «اندیشه سیاسی ایران باستان» اثر دکتر مسلم عباسی، «دین، قانون پیدایش مشروطه» نوشته «بریان تیرنی» با ترجمه حسین بادامچی و حسین راسخ، «تاملاتی بر تاریخ فرانسه» اثر «ادموند برک» با ترجمه سهیل صفاری و «کانت به روایت یک ایرانی» تالیف دکتر سیدعلی محمودی کتاب‌های در دست انتشار نگاه معاصر است. مدیر نشر نگاه معاصر به دیگر کتاب‌های در دست نشر اشاره کرد و افزود: «خرد سیاسی، جستارهای در آزادی اخلاق و دموکراسی» نوشته سیدعلی محمودی، «آزادی» نوشته «وار برتون» برگردان یاشار جیرانی، «اعتدال در قرآن» اثر محمد حکیم‌پور، «رهیافت‌هایی بر گفتمان اعتدال» به کوشش دکتر ابراهیم حاجیانی در این انتشارات در حال سپری کردن مراحل چاپ هستند و در آینده به بازار کتاب ارایه می‌شوند.