• 4
  • 0
  • 841

مجموعه جلسات «تحلیل تاریخی صلح امام حسن مجتبی علیه السلام»

«موسسه علمی فرهنگی پرسمان» تقدیم می‌کند: مجموعه جلسات «تحلیل تاریخی صلح امام حسن مجتبی علیه السلام» با ارائه: دکتر محمد الله اکبری (استاد و پژوهشگر تاریخ) این دوره به صورت «صوتی» در ۶ جلسه می‌باشد.

ادامه مطلب...