• 0
  • 0
  • 39

شهید مطهری: مردی که صدسال بعد به ارزش او پی می برند

علامه طباطبایی، این مرد بزرگ و ارزنده، مردی است که صد سال دیگر باید بنشینند و آثار این مرد را تجزیه و تحلیل بکنند و به ارزش این مرد پی ببرند. این مرد واقعا یکی از خدمتگزاران بسیار بزرگ اسلام است. اولا مجسمه تقواست، مجسمه معنویت است. در تهذیب نفس...

ادامه مطلب...
1 2 3 8