• 0
  • 0
  • 133

تابلوی عصر عاشورا

استاد محمود فرشچیان در میان آثار نفیس نگارگری خود، تابلویی دارد به نام «عصر عاشورا» که در آن اوج حزن و غم به دنبال شهادت امام حسین(ع) را تصویر می‌کند.

ادامه مطلب...