• 0
  • 0
  • 100

منشا عصمت از گناه و خطا ; نظریه ها و دیدگاه ها

کتاب «منشأ عصمت از گناه و خطا؛ نظریه‌ها و دیدگاه‌ها» تألیف حجت‌الاسلام عبدالحسین کافی بخشی از کلان‏ پروژه «بازشناسی اندیشه کلامی امامیه» است. این پژوهش با آثار دیگری که در سایر عناصر معرفتی شیعه تألیف شده است تقریر جامعی از اندیشه‏ کلامی امامیه را بازنمایی خواهد کرد. نویسنده معتقد است پژوهش حاضر از ابعاد گوناگون […]


کتاب «منشأ عصمت از گناه و خطا؛ نظریه‌ها و دیدگاه‌ها» تألیف حجت‌الاسلام عبدالحسین کافی بخشی از کلان‏ پروژه «بازشناسی اندیشه کلامی امامیه» است. این پژوهش با آثار دیگری که در سایر عناصر معرفتی شیعه تألیف شده است تقریر جامعی از اندیشه‏ کلامی امامیه را بازنمایی خواهد کرد.

نویسنده معتقد است پژوهش حاضر از ابعاد گوناگون دارای اهمیت است؛ از سویی در عصر حاضر، ظهور و رشد شبهات گوناگون درباره عصمت و منشأ آن نمود بیشتری دارد. کاوش‌های دقیق درباره منشأ عصمت راه را برای پاسخ‏گویی روشن‌‌تر به برخی از این شبهات هموار خواهد کرد. از سوی دیگر از آنجا که برخی مبانی و مسائل این پژوهش نزد تعدادی از پژوهشگران این موضوع، متأثر از منابعی غیر از کتاب و سنت است، انجام دقیق این پژوهش، مبانی و مسائل غیر وحیانی را آشکارتر می‌کند.

پژوهش حاضر در چهار بخش و ۱۱ فصل سامان یافته است؛ بخش نخست این کتاب به تبیین دیدگاه آیات و روایات درباره «منشأ عصمت از گناه» اختصاص دارد. در بخش دوم، به دیدگاه دانشمندان مسلمان درباره منشأ عصمت از گناه اشاره شده است. در این بخش دیدگاه‌های متکلمان، فلاسفه و عرفا هر یک در فصلی جداگانه تبیین خواهد شد.

سومین بخش به بررسی دیدگاه‏‌های دانشمندان مسلمان درباره منشأ عصمت از گناه بر پایه عقل و نقل پرداخته شده است. از آنجاکه از دیدگاه اسلام، فیصله‌دهنده نهایی این بحث، عقل و منابع وحیانی است و همه کسانی که به این موضوع پرداخته‌اند به عقل یا منابع وحیانی یا هر دو استدلال کرده‌‌اند، معیار این پژوهش نیز در داوری، عقل و منابع وحیانی خواهد بود. در این بخش نیز رویکرد فلاسفه، متکلمان و عرفا، تفکیک ‏شده ارزیابی شده است و چهارمین بخش از کتاب نیز، حاوی بررسی «ماهیت و عوامل عصمت از خطا از دیدگاه آیات و روایات» است.

دیدگاه آیات و روایات درباره منشأ عصمت از گناه؛ دیدگاه‌ها درباره منشأ عصمت از گناه؛ بررسی دیدگاه دانشمندان مسلمان بر پایه عقل و نقل و ماهیت و عوامل عصمت از خطا از دیدگاه آیات و روایات بخش‌های تشکیل دهنده این اثر است.

نویسنده عبدالحسین کافی

ثبت دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*

20 + شانزده =