• 1
  • 0
  • 174

پیشوایی نور

با آن که حقّانیّت مکتب اهل بیت علیهم السّلام به مدد روایات متواتر و مستحکم، چون خورشید، ظاهر و درخشان است، امّا در روزگاری که هنوز هم بسیاری، فریاد ” حسبنا کتاب الله ” سر می دهند، با تمسّک به قرآن که مورد پذیرش آنان نیز می باشد، باید حقیقت...

ادامه مطلب...