• 0
 • 0
 • 109

سلسه دروس تشیع، هویت،تاریخ جلسه سیزدهم(جلسه پایانی)

مهمترین مباحث جلسه سیزدهم(آخرین جلسه این دوره) ربط شناسی نبوت، امامت و خلافت؛ بررسی معیارها و ویژگی های شیعیان واقعی از منظر امامان (ع) و راه های شناخت آنان؛ نقش امام در یکپارچه سازی جامعه؛ بررسی جایگاه و رسالت امام در تحقق اهداف دین.

ادامه مطلب...
 • 0
 • 0
 • 122

سلسه دروس تشیع،هویت،تاریخ جلسه دوازدهم

مباحث مهم مطرح در جلسه دوازدهم: علت بروز اختلافات میان شیعیان؛ مقاطع تاریخی که شیعه در آن گسترش بیشتری یافت؛ چرایی اقلیت بودن شیعه نسبت به اهل سنت؛ علل و زمینه های شکل گیری تشیع؛ بررسی جریان حسنی و حسینی و اختلافات آنان.

ادامه مطلب...
 • 0
 • 0
 • 134

سلسه دروس تشیع،هویت،تاریخ جلسه یازدهم

مباحث مهم مطرح شده در جلسه یازدهم: علل اصلی پیدایش فرقه های شیعه؛ اختصاص مسئله مهدی به شیعه امامیه یا فراگیری آن در میان سایر فرق و مذهب؛ بررسی ویژگی های فرقه کیسانیه؛ تفاوت بتریه با اهل سنت؛ بررسی عقاید فرقه اسماعیلیه و تفاوت های آن با سایر فرق شیعه.

ادامه مطلب...
 • 0
 • 0
 • 116

سلسه دروس تشیع،هویت،تاریخ جلسه نهم

مباحث مهم جلسه نهم: علل عدم قیام اهل بیت برای تصدی ولایت علی رغم منصوص بودن آن؛ چرایی استنکاف حضرت علی (ع) از پذیرش خلافت؛ بررسی علل عدم احتجاج امام حسین (ع) در کربلا به امامت خود؛ مفهوم شناسی عبارت (همانندی امام با کعبه)؛ چرایی عدم اشاره امیرمومنان (ع) به امامت و خلافت خود در...

ادامه مطلب...
 • 0
 • 0
 • 126

سلسه دروس تشیع،هویت،تاریخ جلسه هشتم

مباحث مهم مطرح شده در جلسه هشتم: جایگاه عصمت در امامت و شبهات مطرح شده در این خصوص؛ زمان آغاز انتساب علم و عصمت به ائمه اطهار (ع)؛ بررسی نقش هشام بن حکم در انتساب عصمت به ائمه اطهار (ع)؛ بررسی دیدگاه تطور و تکامل علم و عصمت در اثر گذر زمان و نو...

ادامه مطلب...
 • 0
 • 0
 • 117

سلسه دروس تشیع،هویت،تاریخ جلسه ششم

مباحث مهم مطرح شده در جلسه ششم: بررسی دیدگاه پیدایش تشیع از قرن دوم به بعد؛ سیاسی یا اعتقادی بودن اندیشه امامت و بررسی نظرات مطرح در این خصوص؛ سخنان مطرح شده از سوی ابن عباس در مناظره با خلیفه دوم؛ بررسی تفاوت یا یکسانی فهم افراد از وحی.

ادامه مطلب...
 • 0
 • 0
 • 135

سلسه دروس تشیع،هویت،تاریخ جلسه پنجم

مباحث مهم مطرح شده در این جلسه: بررسی روایت منقول از حذیفه پیرامون یاران مورد نظر پیامبر (ص)؛ چرایی نپذیرفتن ولایت حضرت علی (ع) از سوی مردم مدینه؛ بررسی رابطه خلافت و امامت؛ علل اصرار پیامبر اکرم (ص) بر امامت حضرت علی (ع)؛ بررسی شبهه عدول رسول اعظم (ص) در آخر عمر شریفشان از امامت...

ادامه مطلب...
 • 0
 • 0
 • 124

سلسه دروس تشیع،هویت،تاریخ جلسه چهارم

مباحث مهم مطرح شده در جلسه چهارم: چرایی نپذیرفتن نظر صریح پیامبر (ص) در تایید تشیع از سوی دیگران؛ بررسی دیدگاه احمد بن حنبل نسبت به واقعه غدیر؛ بررسی جامعه شناختی علل گریز جامعه اسلامی از پذیرش حضرت علی (ع)؛ نقش قبیله گرایی در نپذیرفتن ولایت امیرالمومنان (ع).

ادامه مطلب...