• 1
  • 0
  • 37

نشست دوم: اسهامات العلماء فی العادات الدخیله علی الشعائر الحسینیه فی العراق

سلسله نشست‌های عاشورایی با حضور اساتید حوزه و دانشگاه نشست دوم: اسهامات العلماء فی العادات الدخیله علی الشعائر الحسینیه فی العراق ارائه دهنده: دکتر عمار عبودی نصار زمان: شهریور ماه 1400 مجری: پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت علیهم السلام با همکاری انجمن تاریخ پژوهان 

ادامه مطلب...
  • 0
  • 0
  • 36

نشست اول: سیر تطور مقتل نگاری

سلسله نشست‌های عاشورایی با حضور اساتید حوزه و دانشگاه نشست اول: سیر تطور مقتل نگاری ارائه دهنده: آیت الله محمد هادی یوسفی غروی زمان: شهریور ماه 1400 مجری: پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت علیهم السلام با همکاری انجمن تاریخ پژوهان 

ادامه مطلب...