¤ معاونت علمی

رسالت این معاونت، تحقیق و تدوین آثار علمی و آکادمیک در معرفی شیعه در ابعاد گوناگون بصورت تألیف یا ترجمه برای مخاطبان بین‌الملل می‌باشد‌. از دیگر وظائف آن می‌توان به موارد زیر اشاره نمود: رصد و نقد مهم‌ترین شبهات علمی، فرهنگی و اجتماعی در حوزه تشیع، مدیریت و حمایت از پروژه‌های پژوهشی همسو با اهداف، ایجاد فرصت‌های مطالعاتی برای محققین خارج از کشور، طراحی همایش‌ها، نشست‌ها و کرسی‌های دروس مرتبط با شیعه‌پژوهی و ….

 

¤ معاونت همکاری‌های بین‌الملل 

رسالت این معاونت، شناسایی مؤسسات، مجامع، شخصیت‌های علمی و فرهنگی شیعه‌پژوه و همکاری با آنان به منظور برقراری ارتباط علمی دو جانبه و نیز معرفی دقیق و نظام‌مند شیعه به مخاطبان می‌باشد.
رصد اخبار و رویدادهای علمی، فرهنگی و سیاسی مرتبط با تشیع، رصد نشست‌ها و همایش‌های علمی مرتبط در عرصه بین‌الملل، معرفی و عرضۀ مکتوب و الکترونیک آثار علمی و فرهنگی مؤسسه و سامان‌دهی و پاسخ‌گویی ارتباطات مردمی و مخاطبان از وظائف این معاونت می‌باشد.

 

¤ معاونت رسانه

ارائۀ قالب‌های نوین و به روز جهت عرضۀ محتواهای تولید شده مطابق نیاز و درخواست مخاطبان مهم‌ترین مسئولیت این معاونت می‌باشد که این رسالت در قالب تولید و پخش برنامه‌های رسانه‌ای در عرصۀ تشیع علمی و فرهنگی و نیز ایجاد صفحات رسمی و گروه‌های مجازی با محوریت شیعه پژوهی پیگیری می‌گردد.

 

 

¤ معاونت برنامه‌ریزی و پشتیبانی 

برنامه‌ریزی جامع و آینده‌نگر با هم‌فکری و هماهنگی سایر معاونت‌ها به منظور کمک به حسن اجرای آن‌ها و نیز پشتیبانی مالی و اجرائی از کلیه برنامه‌های معاونت‌ها، از وظائف این معاونت می‌باشد.