معرفی نسخه کهن مقتل امیرالمؤمنین علیه السلام از «...

عکسی از یک نسخه منحصر به فرد به شماره ۱۶۵ در کتابخانه مرحوم محقق طباطبایی وجود دارد که او آن را از کتابخانه ...