تاریخ

11

03

احکام تکلیفی متوجه اشخاص حقوقی نمی‌شود

آیت‌الله علیدوست بیان داشت: احکام تکلیفی متوجه اشخاص حقوقی نمی‌شود زیرا لوازم حکم تکلیفی این است که...

تاریخ

11

02

کتاب زندگی امام علی(علیه السلام)

کتاب "زندگی امام علی (علیه السلام )" تألیف علامه «سید محسن امین عاملی» برای نخستین بار در آلمان توسط...

دانش تخریج حدیث در شیعه (سرآغاز و زیر ساخت‌ها)

اعتبار سنجی جایگاه ویژه ای در هندسه دانش های حدیثی دارد. به ...

نویسنده: عباس محمودی
تدبر در "زیارت اربعین" به زبان انگلیسی

زیارت اربعین، زیارت امام حسین(ع) در روز اربعین است. امام حسن...

نویسنده: اصغر شهبازی
کتاب گفتمان سیاسی شیعه امامیه

کتاب «گفتمان سیاسی شیعه امامیه» از جمله آثاری است که جهت معر...

نویسنده: احمد واعظی