سلسله نشست‌های علمی مجازی امام رضا علیه السلام و سنت نبوی برگزار می‌گردد.

پژوهشکده علوم اسلامی رضوی بنیاد پژوهش‌های اسلامی به مناسبت دهه آخر صفر سلسله نشست‌های علمی مجازی امام رضا علیه السلام و سنت نبوی را برگزار می‌کند.

ادامه مطلب... لینک فرصت شیعه پژوهی
1 2 3 38