پروفسور عبدالباقی گولپینارلی در ترکیه درباره روز عاشورا

مرحوم پروفسور عبدالباقی گولپینارلی، برجسته‌ترین دانشمند شیعی و نیز متخصص شیعه‌شناسی در ترکیه، در اين سخنراني به نقد احادیث مجعول درباره فضیلت روز عاشورا و اثبات مصیبت آن روز می‌پردازد.

ادامه مطلب...
1 2 3 10