• 0
  • 0
  • 0

سید تقی رضا عابدی: شیعیان هند باید به لحاظ کیفی در سطح بالایی باشند

یکی از شیعیان فعال هند گفت: اگر بخواهیم جمعیت شیعیان هند را مورد شمارش قرار بدهیم، جمعیت شیعیان این کشور نسبت به جمعیت بالای هند، خیلی کم است و ما شیعیان در کشوری مثل هند باید با وجود کم بودن جمعیت، به لحاظ کیفی در سطح بالایی باشیم،

ادامه مطلب...
1 2 3 111