حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد تقی سبحانی (متولد ۱۳۴۲ ش، شیراز)، تحصیلات حوزوی خود را نزد اساتیدی همچون حضرات آیات: جواد تبریزی، حسین وحید خراسانی، عبدالله جوادی آملی و محمد تقی مصباح یزدی پیگیری کرد.

مدیر مرکز الحضارة لتنمیة الفکر الإسلامی (لبنان)، مدیر عامل بنیاد فرهنگی امامت، موسس موسسه البیان للتواصل و التاصیل، عضو هيئت علمي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي و رییس پژوهشکده کلام اهل‌ بیت(ع) دار الحدیث قم از جمله فعالیت‌های وی است.

او علاوه بر تدریس دروس حوزوی و دانشگاهی تاکنون چندین جلد کتاب و مقاله به رشته تحریر درآورده است. «معناشناسی روح در قرآن کریم»، «قلمرو علوم پیامبر امام علی و صحابه در مهم‌ترین منابع حدیثی اهل سنت»، «نظریه امامت امامیه»، «میراث اندیشه سیاسی مسلمانان»، «اجتهاد بر بنیان مصلحت‌اندیشی» و «مسئله‌ای به نام قرائت رسمی» برخی از این آثار است.

 • تحصیلات غیر‌حوزوی

رشته فلسفه دین/ کارشناسی ارشد/ مؤسسه امام خمینی(ره) 73ـ77؛

رشته فلسفه اسلامی/ کارشناسی ارشد/ تربیتمدرس- دانشگاه قم/ 1377؛

دانشجوي دکتري فلسفی تطبیقی/ تربیتمدرس – دانشگاه قم.

 • کتاب‌ها:

شرح حکمت متعالیه (اسفار اربعه جلد 1) موسسه امام خمینی/ فارسی/ 1380 حدود800 صفحه (تحقیق و نگارش درسهاي استاد مصباح یزدی)؛

درآمدي بر نظام شخصیت زن در اسلام/ دفتر مطالعات و تحقیقات زنان/ چاپ اول/ 1379/ چاپ دوم 1381 مشترك با آقاي محمدرضا‌ زیبایی نژاد؛

الگوي شخصیت زن در اسلام/ دفتر مطالعات و تحقیقات زنان / چاپ 13.

 • مقالات

الف) تألیف مقالات

عقل گرایی و نصگرایی در کلام اسلامی/ نقد و نظر 3 و 4/ 1375؛

فروغ دین و فراق عقل/ نقد 6/ فارسی/ 1376؛

اسماء و صفات الهی/ دانشنامه امام علی (علیه السلام)/ فارسی/ 1381؛

تفسیر امام صادق (علیه السلام)/ دانشنامه جهان اسلام/ فارسی/ 1381؛

جایگاه مسعودي در تاریخ عقاید و ادیان/ آیینه پژوهش 40؛

گامی دیگر در شناسایی و احیاي کتاب سلیم بن قسحلالی/ آیینه پژوهش 37؛

معقل صفا، اثري جاوید در مناظرات بین الادیان/ آیینه پژوهش، ش 34؛

قرآن و سرچشمه‌هاي تصوف/ بینات 7.

ب) ترجمه مقالات

 1. عقلگرایی/ برناردویلیافر/ نقد و نظر 2/ انگلیسی به فارسی؛
 2. مقالات معرفت‌شناسی از دائرالمعارف پل ادواردور (چاپ نشده) انگلیسی به فارسی/ 1376؛
 3. چندین مقاله در حوزه تجربه دینی (چاپ نشده) انگلیسی به فارسی 1377.

تدریس‌ها

 1. تدریس در حوزه علمیه قم/ ادبیات عرب/ سالهاي 64ـ78/ تمام متون ادبیات عرب حوزه؛
 2. تدریس فقه و اصول/ حوزه علمیه / سال 68ـ72؛
 3. تدریس کلام اسلامی ـ فلسفه اسلامی/ حوزه علمیه قم/ سال 68ـ72؛
 4. تدریس فلسفه معاصر و متافیزیک غرب/ مجتمع آموزشی عالی قم (وابسته به دانشگاه تهران) سالهاي 77ـ80؛
 5. تدریس فلسفه معاصر -قرون وسطی/ دانشگاه مفید/ سال 78 تا 81؛
 6. تدریس تاریخ عرفان و مبانی عرفان و تصوف/ مؤسسه آموزشی و پرورشی امام خمینی(ره) سال 78ـ81.
 • همکاری با مراکز

الف) آموزشی

 1. فلسفه اسلامی ـ کلام اسلامی/ حوزه علمیه قم/ قم/ ایران/ 68ـ72؛
 2. فلسفه معاصرـ قرون وسطی/ دانشگاه مفید/ 78ـ81؛
 3. تاریخ عرفان و مبانی عرفان و تصوف/ موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی/ 78ـ81؛
 4. فقه و اصول/ حوزه علمیه قم 69ـ73؛
 5. عقاید امامیه/ جامعه المصطفی العالمیه(ص)/ 85ـ89؛
 6. عقاید امامیه/ دانشگاه ادیان/ 88 ـ91؛
 7. تاریخ کلام اسلامی و شیعی/ دانشگاه ادیان/ 1388ـ1391.
 • ب) سوابق اشتغال (از تاریخ 1373تا تاریخ 1391)
 1. موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)/ مدیر پژوهش مؤسسه و عضو گروه دین شناسی/ 73ـ75؛
 2. مرکز پژوهشهاي اسلامی صداوسیما/ مدیر مرکز/ 80؛
 3. دفتر تبلیغات اسلامی/ معاونت پژوهشی/ از سال 80 تا 88؛
 4. پژوهشگاه علوم و فرهنگاسلامی/ عضو هیأت علمی/ از سال 81 تاکنون؛
 5. انجمن کلام اسلامی/ مسئول/ 1389 تاکنون؛
 6. مرکز الحضاره (لبنان)/ مدیر/ از سال1389 تاکنون؛
 7. بنیاد فرهنگی امامت / مدیر/ از سال1388 تاکنون؛
 8. پژوهشکده کلام اهل بیت(ع) دارالحدیث/ مدیر/ 1390 تاکنون.
 • مطالعات و تخصصات فردی:
 1. فلسفه اسلامی؛
 2. فلسفه غرب/ فلسفه معاصر به ویژه در اگزیستانسیالیسم و فلسفه تحلیلی؛
 3. عرفان اسلامی/ تاریخ تصوفو مبانی عرفان ابن عربی؛
 4. فلسفه دین و کلام جدید/ زبان دین، عقل و وحی، معرفت‌شناسی دینی و …؛
 5. کلام اسلامی / ایمان، اسماء و صفات الهی، امانت، معاد؛
 6. زبان دینی/ پژوهشگر 76ـ78
 7. عقلانیت دین/ پژوهشگر 77ـ79
 8. ایمان گروي و اگزیستانیسم و عرفان اسلامی/ پژوهشگر 75ـ78
 9. مبانی فلسفی سکولاریسم / پژوهشگر 79ـ81
 10. غربشناسی (نگرش فلسفی و فرهنگی)/ پژوهشگر 81ـ80