فریبا علاسوند در سال ۱۳۴۶ در شهرستان آغاجری متولد شد. او تحصیلات حوزوی خود را از سال ۱۳۶۲ آغاز کرد و بعد از سال‌ها تحصیل و کسب علم به مرتبه استادی حوزه و دانشگاه در رشته های فقه، اصول، فلسفه و کلام و… رسید.

مشخصات فردی
نام و نام خانوادگی: فريبا علاسوند
مقطع تحصیلی: سطح 4 فقه و اصول
پست الکترونیک: alasvand@wrc.ir

مدارک تحصیلی
• سطح4: فقه و اصول، جامعه الزهرا، 1392. عنوان پایان نامه: محدوده دخالت حکومت در قوانین خانواده با توجه به الزامات شرعی و اختیار زوجین، استاد راهنما: حجت الاسلام و المسلمین علیرضا امینی، استاد مشاور: حجت الاسلام و المسلمین دکتر شبیری.
• سطح3: فقه و اصول، جامعه الزهرا، 1371. عنوان پایان نامه: حقوق و تکالیف زنان: مبانی و نظام توجیهی، استاد راهنما: حجت الاسلام و والمسلمین دکتر پارسانیا، استاد مشاور: سرکار خانم معصومه گلگیری.
• سطح2: فقه و اصول، حوزه علمیه الزهرا مسجدسلیمان، 1368.

 

طرح های پژوهشی

• بلوغ دختران، شورای فرهنگی و اجتماعی زنان (1375)
• طلاق خلع، شورای فرهنگی و اجتماعی زنان (1376)
• پیش نویس سند حقوقی میثاق حقوق و مسئوليت‌های زنان در کشور‌های اسلامی عضو OIC، مرکز امور زنان و خانواده رياست جمهوري (1389)
• انباشت مفهومی در ادبیات خانواده در خوانش مفسران، مرکز تحقیقات زن و خانواده (1394-1395)
• قانون و فتوی: آسیب شناسی و فرآیند پژوهی، مرکز تحقیقات زن و خانواده (1393)
• عدالت جنسیتی، مرکز تحقیقات زن و خانواده (در دست اجرا)
مقالات در نشریات علمی-پژوهشی
• جستاری در آسیب شناسی حضور زن مسلمان در رسانه، فصلنامه پژوهشهای ارتباطی، سال يازدهم، شماره 38، تابستان 1383.
• هنجارشناسی سبک زندگی دینی: تبیین سه اصل محوری، فصلنامه زن در فرهنگ و هنر، دوره 5، شماره 1، بهار 1392.
• مداخله حکومت در حقوق خانواده، فصلنامه مطالعات راهبردی زنان، سال هفدهم، شماره 62، زمستان 1392.
• محدوده قاعده لاضرر در قانونگذاری «تبیین دیدگاه امام خمینی و شهید صدر»، فصلنامه حکومت اسلامی، سال بيستم، شماره 2 (پياپي76)، تابستان 1394.
• ماهیت و کارکرد قانون در مقایسه با فتوی، دو فصلنامه مطالعات جنسیت و خانواده، دوره 2، شماره 2، زمستان 1393.
• نقش خاتون¬ها در حکومت سلجوقیان، فصلنامه تاریخ تمدن و فرهنگ اسلامی، 1396.
• معیار نابرابری در تعریف عدالت: کوششی فلسفی یا کلامی، فصلنامه مطالعات جنسیت و خانواده، 1396.
مقالات در نشریات علمی-ترویجی و تخصصی
• سلسله احکام جزایی: سنگسار، فصلنامه کتاب زنان (مطالعات راهبردی زنان)، شماره 3، بهار 1378.
• حیطه حضور حاکمان در عرصه خصوصی خانواده، فصلنامه کتاب زنان (مطالعات راهبردی زنان)، شماره15، بهار 1381.
• فمینیسم خاستگاه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، فصلنامه کتاب نقد، سال هشتم، شماره 29، زمستان 1382.
• زن، جمعه و جماعت، فصلنامه حکومت اسلامی، سال نهم, شماره 32، تابستان 1383.
• معیار ترجیح فتوی به عنوان میزان شرعی در قانون گذاری با تطبیق بر قوانین خانواده، دوفصلنامه علمی-تخصصی مطالعات اسلامی زن و خانواده، سال دوم، شماره 2، بهار و تابستان 1394.
• رسانه و بحران نقش¬های جنسیتی در خانواده، بازتاب اندیشه (فصلنامه تخصصی مطالعات راهبردی رسانه) شماره اول، پیاپی 116، زمستان 1389.
• انباشت مفهومی ادبیات خانواده در خوانش مفسران: عوامل تحول و تفاوت واژگانی، دوفصلنامه علمی-تخصصی مطالعات اسلامی زنان و خانواده، سال سوم، شماره 4، بهار و تابستان 1395.

کتاب های منتشر شده

• زنان و حقوق برابر، نقد و بررسی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و سند پکن، روابط عمومی شورای فرهنگی اجتماعی زنان (1382).
• فریبا علاسوند، نقد کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم (1383).
• فریبا علاسوند، محمد بیطرفان، زنان در موازنه حق و تکلیف، کتاب نیستان(1386).
• زنان در سیره پیامبر اعظم، آخرین پیام (1385).
• مهارت‌های زندگی با رویکرد دینی، سروش هدایت (1388).
• زن در اسلام (1)، قم، نشر هاجر (1390).
• زن در اسلام (2)، قم، نشر هاجر (1390).
• خط سفید ممتد، اصفهان، نشر قبسات (1396).
• خانه¬های اعیانی، اصفهان، نشر قبسات (1397).

مقالات در کتب و دانش نامه ها
• نگاه نظام¬مند به الگوی شخصیت زن مسلمان، کتاب مجموعه مقالات همایش مسایل زنان: اولویتها و کارکردها، مرکز تحقیقات زن و خانواده (1379)
• نسبت میان زن و مرد، دانشنامه فرهنگ فاطمی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی (1385)
• جایگاه انسانی و ارزشی زنان، دانشنامه فرهنگ فاطمی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی (1385)
• سیره خانه‌داری حضرت زهرا سلام الله علیها، دانشنامه فرهنگ فاطمی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی (1385)
• نقش های جنسیتی، کتاب هویت و نقشهای جنسیتی (مجموعه مقالات)، مرکز تحقیقات زن و خانواده (1388)
• تعامل خانواده و دولت، کتاب اندیشه های راهبردی با موضوع زن و خانواده (مجموعه مقالات)، دبیرخانه نشست اندیشه‌های راهبردی(1391)
مقالات ارائه شده در همایش های معتبر علمی ملی و بین المللی
• تعامل پویا میان خانواده و دولت، همایش خانواده و دولت: دانشگاه علامه طباطبایی، 1395.
• معیار نابرابری در تعریف عدالت: کوششی فلسفی یا کلامی (بررسی دیدگاه علامه طباطبایی درباره تفاوت حقوقی مرد و زن)، همایش جنسیت و خانواده در نگاه علامه طباطبایی، مرکز تحقیقات زن و خانواده، 1395.
• زن، دین و جنسیت، اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده، دانشگاه چمران اهواز 1395.
• عدالت جنسیتی در دو خوانش رقیب، همایش مسایل اجتماعی زنان: دانشگاه علامه طباطبایی 1397.
• زنان عرصر حضور امامان شیعه: محوربندی کنش¬های علمی، کنگره نقش شیعه در گسترش علوم اسلامی: قم 1397.
• موانع مادری در عصر حاضر،‌ همایش مادری به مناسبت روز مادر در آمریکا، مرکز اسلامی نیویورک آمریکا (1388. این همایش گرید علمی نداشت اما اساتید ایرانی بسیاری که در دانشگاههای آمریکا تدریس داشتند در همایش شرکت داشتند).
• خشونت علیه زنان و دختران و مشارکت اجتماعی زنان (ارائه مقاله و سخنرانی در دو پنل تخصصی)، اولین نشست مقامات بلند‌پایه زنان کشور‌های اسلامی درباره زندگی عمومی زنان، سازمان همکاری سران کشور‌های اسلامی، ترکیه (1386)
• ارائه مقاله در موضوع نظام ریاستی خانواده در فقه اسلامی، بررسی موارد مخالفت کنوانسیون رفع تبعیض با متون اسلامی، دپارتمان مطالعات اسلامی دانشگاه جونز هابکینز آمریکا با همکاری دانشگاه مفید، تونس (1387)
• سخنرانی، همایش علمی زن، جامعه و سیاست بین الملل رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با همکاری دانشگاه حسن الدین و همکاریو مؤسسه دفاع از حقوق بشر شهر ماکاسار اندونزی (1394، مکان دانشگاه حسن الدین)
• سخنرانی در میزگرد با حضور اساتید دانشگاه،، همایش زن، وحدت و نگاه به آینده، رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با همکاری دانشگاه علاء الدین (مکان دانشگاه علاءالدین1394)
• سخنرانی در نشستهای نقد کتاب زنان در موازنه حق و تکلیف (پیرو انتشار ترجمه ایتالیایی کتاب)، انجمن دانشگاهی اوراسیا، ایتالیا: تریسته و بلونیا (1389)
• سخنرانی و ارائه مقاله در سه نشست: دانشگاه گریگوريانا، جمعیت زنان تئولوگ واتیکان، انستیتوی مطالعات خانواده و ازدواج ، سفارت جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزیر فرهنگ واتیکان (1390).
• ارائه مقاله و سخنراني، تداخل مادري و اشتغال، مرکز اسلامي هامبورگ آلمان (1391)
• ارائه مقاله و پاسخ به مداخلات در کنفرانس سه روزه بررسی کنوانسیون رفع تبعیض، لبنان (1393)
• ارائه مقاله در کنفرانس دو بانوی مقدس: اطریش، 1384.

تدریس
• ادبیات عرب، حوزه علمیه الزهرا مسجدسلیمان (1367ـ1364)
• منطق، جامعه الزهرا (1371- 1369)
• کلام، حوزه علمیه مسجدسلیمان (1368- 1366) و جامعه الزهرا (1374- 1370)
• اصول فقه (معالم الاصول (1367)، کفایه الاصول (1388 و 1375) و حلقات شهید صدر (1388- 1370))، جامعه الزهرا و ترم تابستانی حوزه علمیه مسجدسلیمان.
• فلسفه (بدایه و نهایه الحکمه)، جامعه الزهرا و دانشکده هدی (1382ـ1374).
• فقه (تحریر‌الوسیله، عروه، شرح لمعه)، جامعه الزهرا و حوزه علمیه الزهرا (1382- 1367)
• مطالعات زنان، دانشگاه باقر‌العلوم (1382)
• تفسیر قرآن و شرح نهج البلاغه، جامعه الزهرا و حوزه های علمیه خواهران (1390 – 1376)
• زن در اندیشه متفکران نواندیش (دکتری)، دانشگاه ادیان (1394- 1393)
• فلسفه فقه، (دوره تربیت مدرس) مرکز تحقیقات زن و خانواده (1395)
• تفسیر تطبیقی: زن و خانواده در رویکردها و متون تفسیری (سطح 4)، جامعه الزهرا (1396-1394)
• فقه الدماء، (سطح چهار دوره تربیت مدرس) مرکز مدیریت خواهران(1396)
• زن در اسلام(سطح3 دوره تربیت مدرس)، مرکز تحقیقات زن و خانواده (1392 تا کنون).
• جنسیت و زن در نگاه اندیشمندان مسلمان (سطح 4)، مرکز آموزش عالی حوزه علمیه اهواز (1396)
• احکام زنان در قرآن (دکتری)، دانشگاه ادیان (1397).
• فمینیسم (سطح 4)، مرکز تربیت مدرس قم (1397).

کارگاه و فعالیت های آموزشی
• آموزش کتاب مهارت‌های زندگی، استانداری قزوین (1387)
• دوره‌های آموزشی تخصصی زنان، مرکز تحقیقات زن و خانواده (1380 تا کنون شامل دوره های ترویجی، دوره کارورزی برای جذب هیات علمی مرکز، درس گفتارها، دوره شیراز، دوره زنجان و دوره مشهد)
• دوره آموزشی مطالعات زنان و مهارت‌های زندگی، دانشگاه کوفه و موسسات وابسته در کشور عراق (1389)

نشست علمی و کرسی ترویجی
• نشست‌ تخصصي جامعه، نظام اسلامی و مدیریت مطالبات زنان2، مركز تحقيقات زن و خانواده (1387)
• نشست تخصصی زن، خانواده و اقتصاد، مركز تحقيقات زن و خانواده (1388)
• نشست تخصصي طلاق در ایران، مركز تحقيقات زن و خانواده (1390)
• نشست تخصصي خانواده و رسانه ملی، مركز تحقيقات زن و خانواده (1390)
• نشست تخصصی مناسبات خانواده و دولت ، مركز تحقيقات زن و خانواده (1392)
• ناقد نشست کارکرد و کارآمدی دین در حوزه خانواده، مرکز تحقیقات زن و خانواده (1393)
• نشست علمیفمنیسم و اعتزال نو، مرکز تحقیقات زن و خانواده (1393)
• نشست علمیاشکال مداخله حکومت در قوانین خانواده، مرکز تحقیقات زن و خانواده (1394)
• مسائل جنسیت وخانواده: اولویت ها و الگوهای محتمل اقدام، مركز تحقيقات زن و خانواده (1396)
• مواجهه با اسناد بین‌المللی در عرصه تعلیم و تربیت، مركز تحقيقات زن و خانواده (1396)
• انباشت و تحول مفهومی درباره واژگان خانواده در تفاسیر قرآن کریم (1396)

داوری مقالات در نشریات علمی-پژوهشی و همایش ها
• دو فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات جنسیت و خانواده.
• سومین نشست اندیشه های راهبردی با موضوع زن و خانواده.
• همایش کتاب سال حوزه.
• همایش مادری مرکز تحقیقات زن و خانواده .
• داوری و ارزیابی برخی کتب مانند نقد فمنیسم غزاله دولتی، پروژهای ارجاعی از پژوهشگاهها و مراکز علمی.
• فصلنامه حکومت اسلامی.
• فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات راهبردی زنان.
• دو فصلنامه علمی تخصصی مطالعات اسلامی زن و خانواده.
• دو فصلنامه علمی پژوهشی تربیت اسلامی.

مسئولیت های علمی، اجرایی و پژوهشی
• عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی (1376 تا 1391)
• عضو کمیسیون حوزوی وابسته به شورای عالی انقلاب فرهنگی-کمیته زن و خانواده (1385 تا 1390)
• عضو شورای پژوهش مرکز تحقیقات زن و خانواده (1384 تا کنون)
• عضو شورای سیاستگذاری حوزه‌های علمیه خواهران (1390 تا کنون)
• عضو هیات امناء مرکز تحقیقات زن و خانواده (1395 تا کنون)
• عضو هیات ممیزه مرکز تحقیقات زن و خانواده (1386 تا کنون)
• دبیر همایش ملی جنسیت و خانواده در نگاه علامه طباطبایی، مرکز تحقیقات زن و خانواده (1395)
• عضو هیات تحریریه فصلنامه مطالعات اسلامی زن و خانواده (1395 تا کنون)
• عضو هیات تحریریه فصلنامه جدیدالتاسیس دانشکده زن و خانواده، دانشگاه ادیان (1396)
• عضو هیات تحریریه دوفصلنامه مطالعات جنسیت و خانواده، مرکز تحقیقات زن و خانواده (1392 تا کنون )

جوایز، امتیازات و افتخارات کسب شده
• پایان نامه برتر، قم:مرکز مدیریت حوزه علمیه قم (1386).
• پژوهشگر برگزیده، تهران: به انتخاب وزارت کشور، (1385).
• پژوهشگر برگزیده، قم: به انتخاب دفتر زنان استانداری،(1386).
• فعال برگزیده قرآنی، تهران: به انتخاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، (1392).
• بانوی برگزیده کشوری، تهران: به انتخاب نهاد ریاست جمهوری، (1389).
• برگزیده در جشنواره کتاب سال حوزه، قم: بابت کتاب زن در اسلام، (1393).
زبان های خارجی
• آشنایی با زبان انگلیسی (خوب) در حد درک مطلب، ترجمه و مکالمه.
• تسلط به زبان عربی (خوب) در حد متون تخصصی.