یکی از ایران پژوهان و شیعه پژوهان مطرح غربی، چارلز پی. مِلْویل (Charles P. Melville) است. وی متولد ۱۰ مه ۱۹۵۱ در لندن، استاد تاریخ ایران در دانشکده مطالعات خاورمیانه و آسیایی دانشگاه کمبریج است. او جزو ویراستاران جلد هفتم تاریخ ایران کمبریج و ویراستار جلد دهم تاریخ ادبیات ایران (تاریخ‌نگاری ایرانی) بوده‌است.

سابقه تحصیلی

ملویل دوره کارشناسی خود را در کالج ویلینگتون و پمبروک دانشگاه کمبریج، بین سال‌های ۱۹۶۹–۱۹۷۲ گذرانده و در زمینه خاورشناسی (زبان فارسی و عربی) مدرک خود را دریافت کرد. او همچنین کارشناسی ارشد خود را در رشته تاریخ اسلام در دانشگاه لندن (۱۹۷۲–۱۹۷۳) گذراند. ملویل دکترای خود را با ارائه پایان‌نامه «تاریخچه لرزه‌نگاری ایران، بین قرن هفتم تا قرن هفدهم میلادی» در ۱۹۷۸ در دانشگاه کمبریج به پایان برد.

پژوهش‌های ملویل در زمینه تاریخ و تاریخ‌نگاری ایران قرون وسطی به‌ویژه دوران مغول- صفوی (سده‌های سیزدهم تا هفدهم میلادی) و مطالعات متون تصویریِ نسخ خطی ایرانی، به‌ویژه شاهنامه فردوسی و تصویر تاریخ گاه­شماری ایرانی است.

برخی از سمت های علمی ملویل عبارتند از:

  • دستیار پژوهشگر، امپریال کالج لندن، بین سال‌های ۱۹۷۴–۱۹۸۲
  • دستیار تدریسی در خاورشناسی، دانشگاه کمبریج، بین سال‌های ۱۹۸۴–۱۹۸۸
  • استاد مدعو پمبروک کالج از ۱۹۸۵ تا کنون
  • استاد تاریخ ایران از سال ۲۰۰۸ تا کنون

برخی از آثار به چاپ رسیده از او عبارتند از:

  • (ed.) Persian Historiography. A History of Persian Literature X, London 2012.
  • A History of Persian earthquakes, Cambridge 1982 [with N.N. Ambraseys]; reissued in paperback, 2005; pp. 219.
  • “The Keshig in Iran: the survival of the royal Mongol Household”, in Linda Komaroff (ed.), Beyond the Legacy of Genghis Khan, Leiden 2006, pp. 135-64.
  • (Joint ed.) Every Inch a King: Comparative studies on kings and kingship in the ancient and medieval worlds, Leiden 2012 [with L. Mitchell]

مقالات دانشنامه ایرانیکا:

۱. “Bologan Katun”, Encyclopaedia Iranica IV/4 (1989), pp. 338 9

۲. “Chobanids”, Encyclopaedia Iranica V/4 (1991), pp. 496 502 [with A. Zaryab]

۳. “Coban”, Encyclopaedia Iranica V/8 (1992), pp. 875 8

۴. “Delsad Katun”, Encyclopaedia Iranica VII/3 (1995), p. 255

۵. “Demasq Kvaja”, Encyclopaedia Iranica VII/3 (1995), pp. 256 7

۶. “Sarbadarids”, Encyclopaedia of Islam IX/1 (1995), pp. 47 9

۷. “Doquz Katun”, Encyclopaedia Iranica VII/5 (1996), pp. 475 6

۸. “Ebn Esfandiar”, Encyclopaedia Iranica, VIII/1 (1997), pp. 20 3

۹. “Ebn al Fuati”, Encyclopaedia Iranica, VIII/1 (1997), pp. 25 6

۱۰. “Ebn al Teqtaqa”, Encyclopaedia Iranica VIII/1 (1997), pp. 58 9

۱۱. “Abu’l Fadl ‘Allami”, “Bayhaki” and “al Biruni”, in D.R Woolf (ed.), A Global Encyclopedia of Historical Writing, London and New York 1998, pp. 3, 78, 92.

۱۲. “Floods ii. Historical survey”, in Encyclopaedia Iranica X/1 (1999), pp. 42-3

۱۳. “Gazan-nama”, in Encyclopaedia Iranica X/4 (2000), p. 383

۱۴. “Giat al Din Mohammad”, in Encyclopaedia Iranica X/6 (2001), pp. 598-9 [with P. Jackson]

۱۵. “Zalzala”, in Encyclopaedia of Islam XI/185-6 (2002), pp. 428-32

۱۶. “Great Britain x. Iranian Studies in Britain: Islamic period”, in Encyclopaedia Iranica XI/3 (2002), pp. 260-67

۱۷. “Hafez-e Abru”, in Encyclopaedia Iranica XI/5 (2003), pp. 507-9 [with M.E. Subtelny]

۱۸. “Hamd-Allah Mostawfi”, in Encyclopaedia Iranica XI/6 (2003), pp. 631-4

۱۹. “Historiography iv. Mongol period”, in Encyclopaedia Iranica XII/4 (2004), pp. 348-56

۲۰. “Jahangosa-ye Jovayni”, in Encyclopaedia Iranica, XIV/4 (2008), pp. 378-82

۲۱. “Jahan Temür”, in Encyclopaedia Iranica, XIV/4 (2008), pp. 385-6

۲۲. “Jame‘ al-tawarik”, in Encyclopaedia Iranica, XIV/5 (2008), pp. 462-8

۲۳. “Jarči”, in Encyclopaedia Iranica, XIV/6 (2008), pp. 580-81