فوزی العلوی اندیشمند شیعی اهل کشور تونس و استاد دانشگاه زیتونیه این کشور است که در حوزه فلسفه مطالعات و آثار زیادی از وی منتشرشده است.  وی رئیس قبلی دانشکده  فلسفه این دانشگاه نیز می باشد.

العلوی درباره اندیشه‌های ملاصدرا مطالعات زیادی کرده است و اندیشه‌های صدرالمتالهین را در کشور تونس بسط و توسعه داده است.

فوزی العلوی در بسیاری از نهادهای علمی، مراکز مطالعاتی و پیمایشی مجلات پژوهشی در کشور تونس و سایر کشورهای جهان عضویت دارد.

وی هم‌اکنون رئیس مرکز مطالعات فلسفی و انسانی تونس است.

مسوولیت ها

 • رئیس مجمع مطالعات آفریقایی و اسناد، انتشارات در تونس
 • مؤسس و سردبیر فصلنامه‌های مسارات و مداد
 • عضو و بنیان‌گذار  مرکز تحقیقات پیمایشی” در دانشکده علوم انسانی و اجتماعی تونس / دانشگاه تونس
 • عضو موسس آزمایشگاه فیلاب دانشکده علوم انسانی و اجتماعی تونس
 • عضو پروژه “تحقیق در روشنگری، مدرنیته و تنوع فرهنگی” در انستیتوی عالی علوم انسانی تونس / دانشگاه المنار
 • عضو هیئت‌علمی مجلات بین‌المللی مرجع
 • عضو نهادهای مشورتی تونس و بین‌الملل
 • نظارت، اجراء و سازمان‌دهی بیش از دویست فعالیت علمی و فکری ملی و بین‌المللی در چارچوب مرکز مطالعات فلسفی و انسانی مسارات در تونس
 • شرکت در ده‌ها سمینار و کنفرانس فکری و علمی در تونس و سراسر جهان
 • دارای ده‌ها مقاله در مجلات تونس و نشریات بین‌المللی

کتاب‌ها:

 • * کاوش در باستان‌شناسی نهیلیسم از دیدگاه  میشل فوکو
 • *علوم انسانی و غیرانسانی
 • * فلسفه پدیدارشناسی وجودی
 • * بشردوستانه و سیاسی
 • * مسئله هستی شناختی: بنیادی و گویا
 • * شیطنت‌های مدرنیته

 

کتاب‌های در دست اقدام:

 1. هستی شناختی
 2.  بنیان‌گذاری و معناشناسی

در ضمن وی 30 کتاب از متفکران و محققان تونسی و چندین کشور آفریقایی، عربی و اسلامی را در مجمع مطالعات آفریقایی و اسناد  انتشارات تونس، منتشر کرده است.