• 3
  • 0
  • 342

موسوعه معارف شیعی در ۳۰ جلد

تألیف مجموعه کتاب‌های آسان و طبقه ‌بندی شده با رویکرد تبیینی-توصیفی به منظور آشنایی مخاطبان غیر شیعه با فرهنگ و معارف شیعه در حوزه­‌های مختلف و ناظر به نیازها، مسئله‌‏ها و اولویت‏‌های موجود.

ادامه مطلب...