• 0
 • 0
 • 1279

طرح اندیشه مهدویت در کلمات امام حسن عسکری (ع)

اندیشه مهدویت، به منزله چراغی فراراه شیعه در عصر غیبت است. افزون بر این، طرح این اندیشه از سوی پیامبر و امامان شیعه، متناسب با شرایط اجتماعی و معضلات پیشاروی بوده است. یافتن اجزای این طرح در کلمات هر یک از معصومان: می‌تواند روشنی‌بخش شرایط و مشکلات عصر صدور باشد...

ادامه مطلب...
 • 0
 • 0
 • 480

بررسی مقایسه‌ای دو تصویر شیعی از شأن امام (سیدمرتضی و قاسم رسّی)

امامت از آموزه‌های مهم اعتقادی همه گروه‌های شیعی است. امامیه و زیدیه دو فرقه زنده شیعی هستند که در این حوزه، باورهای مشترک و مختلفی دارند. یکی از فروعات مهم بحث امامت شئون امام است که خود می‌تواند زیرمجموعه‌هایی چون معناشناسی شأن، شئون فردی و اجتماعی امام، مقایسه شأن امام...

ادامه مطلب...
 • 0
 • 0
 • 490

جایگاه پیامبر و امام: بررسی تطبیقی دیدگاه سید مرتضی و حمیدالدین کرمانی

معرفت و شناخت فرستادگان الاهی و جانشینان آنها از مهم‌ترین مسائل ادیان الاهی است. این مسئله از معرکه آرای اندیشمندان اسلامی نیز به دور نبوده و در تاریخ تفکر اسلامی همواره به آن توجه شده است. اهمیت این مسئله زمانی بیشتر آشکار می‌شود که فرَق مختلف اسلامی درباره آن اظهارنظر...

ادامه مطلب...
 • 0
 • 0
 • 464

درآمدی بر اندیشه های نورانی امام هشتم علیه السلام

امامان معصوم(علیهم السلام) چشمه های جوشان معرفت و گنجینه های حکمت الهی هستند که چون چراغی پرفروغ و خاموش نشدنی فراسوی علم را با پرتو افشانی خود روشن می کنند. آنان با اندیشه ها و افکار منوّر خود، تاریکی های جهل را از بین برده و در هر زمان امید...

ادامه مطلب...
 • 0
 • 0
 • 401

تحلیل خطبه انتقادی امام حسن (علیه السلام) پس از رحلت رسول خدا (صلی الله علیه و آله) بر اساس نظریه فرکلاف

تحلیل گفتمان انتقادی، پدیده ای زبانی می باشد که در اثر ارتباط تولید شده، و گرایشی مطالعاتی، اجتماعی و میان رشته ای است. گفتمان انتقادی، به تحلیل و نقد متونی که بازتاب دهنده عوامل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی حاکم بر فضای جامعه است، می پردازد.

ادامه مطلب...
 • 0
 • 0
 • 448

مراحل تبیین اصل امامت در عصر حضور

نوشته حاضر با محور قرار دادن آموزه «امامت» بر آن است تا چگونگي روند تبيين اين اصل را با ملاحظه عناصر تاريخي در دوره حضور، بيان کند و نيز نشان دهد که محتواي وحياني در سير خود دستخوش تبدل و تحول نشده است.

ادامه مطلب...
1 2 3 8