• 0
 • 0
 • 540

خاورشناسی و حدیث

در پنج قرن اخير خاورشناسان به مساله حديث علاقه مند شده و در اين موضوع تحقيقات و تاليفاتي داشته اند. اين مقاله به سير تاريخي مطالعات حديثي خاورشناسان پرداخته و آنهايي كه در اين حوزه فعاليت داشته اند معرفي نموده است. نويسنده بر اين باور است كه فعاليت هاي حديثي...

ادامه مطلب...
 • 0
 • 0
 • 573

سنت‌پژوهی مستشرقان

این مقاله به نقطه نظرهای متفاوت خاورشناسان در رابطه با سنت پیامبر اکرم که در مورد اعتبار حدیث، تدوین و استناد آن به پیامبر اکرم مطرح شده است، توجه می‌کند؛ خاورشناسانی مانند «گلدزیهر» و «شاخت» به عنوان اولین کسانی هستند که در مورد سنّت، به ویژه حدیث، تحقیق کردند و...

ادامه مطلب...
 • 0
 • 0
 • 506

تشبیه و تنزیه از دیدگاه امام علی (علیه السلام)

تشبیه و تنزیه از پیچیده ترین مباحث عرفانی و یکی از مسائل مهمّ اعتقادی مرتبط با عقیدة توحید اسلامی است که مورد توجة اکثر متفکّران و اندیشمندان مسلمان است. صورت مادی و انسانی دادن به خدا در طول تاریخ همواره وجود داشته و برخی برای شناخت خدا او را به...

ادامه مطلب...
 • 0
 • 0
 • 461

بررسی کاربست نظریات جامعه شناختی در مطالعه حدیث شیعه از سوی مستشرقان

مطالعات دین پژوهی در قرون اخیر، به ویژه در مراکز آکادمیک غربی به سوی استفاده از روش‎های پژوهش در علوم انسانی و تجربی میل داشته است. رویکرد جامعه‎ شناختی یکی از روش‏ هایی است که در مطالعات ادیان به کار گرفته می‏شود. برداشت اولیه از این مفهوم به‎کارگیری آنها در...

ادامه مطلب...