بیوگرافی

بیوگرافی

نام و نام خانوادگی:حسین حسینیان مقدم

تاریخ تولد:۱۳۴۰/۰۴/۰۲

پست الکترونیک:

\"\\"\\\\"\\\\\\\\"moghadam@rihu.ac.ir\\\\\\\\"\\\\"\\"\"

آدرس محل کار:قم- پردیسان-میدان علوم – پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

مرتبه علمی:دانشیار

پژوهشکده:گروه تاریخ

تلفن محل کار:۰۲۵-۰۲۵۳۲۱۱۱نمابر:۰۲۵-۳۲۸۰۳۰۹۰

ادرس وب سایت:—

نشست‌ها

(مشاهده همه)
موردی یافت نشد.
موردی یافت نشد.
موردی یافت نشد.

کنفرانس

(مشاهده همه)
موردی یافت نشد.
موردی یافت نشد.