بیوگرافی

زندگینامه

یافا شانئیک مدرس نیمه وقت دانشگاه کالج کورک است. وی یک محقق پس از دکترا در پروژه IRCHSS در مورد اسلام در ایرلند بود ، و در مورد زنان مسلمان ، مهاجر و تازه مسلمان ، در ایرلند تحقیق کرد و پویایی جنسیت را در جامعه مسلمانان ایرلند بررسی کرد. یافا شاننیک دکترای خود را دارد. از گروه ادبیات انگلیسی و مطالعات فرهنگی در دانشگاه وورتسبورگ (آلمان). وی چندین مقاله در مورد مهاجران عرب و ادبیات آنها در اروپا منتشر کرده است. علایق تحقیقاتی وی شامل جنسیت و اسلام ، هویت مهاجران در اروپا و ادبیات پسااستعماری است.

علایق پژوهشی

دکتر شاننیک در حال انجام تحقیقات مردم نگاری در مورد زنان مسلمان در ایرلند در دو زمینه است: کار او در مورد جوامع زنان شیعه در ایرلند ، تجزیه و تحلیل اعمال و آیین های مذهبی شیعه جنسیتی است. کارهای دیگر وی در مورد زنان مسلمان شده در ایرلند است که هم از ایرلند و هم از اروپای شرقی هستند. تجزیه و تحلیل روایت های تغییر دین زنان و ساختارهای هویتی آنها همچنین زندگی روزمره و اعمال مذهبی آنها را در یک محیط عمدتا کاتولیک در نظر می گیرد.

مدرس پاره وقت در کارشناسی ارشد در ادیان معاصر
نظریه انتقادی RG6010 در مطالعه ادیان
RG6040 روش میدانی و روشهای تحقیق مدرس پاره وقت در کارشناسی ارشد برنامه مهاجرت معاصر و  مهاجر GG6401 – مقدمه ای بر مطالعات مهاجرت و دیاسپورا GG6402 – روشهای تحقیق و منابع در زمینه مهاجرت و Diaspora Studies GG6403 – مطالعات موردی و مسائل روزمره در مطالعات مهاجرت و دیاسپورا


مدرس نیمه وقت کارشناسی ارشد در مطالعات
زنان WS6003 Women in Society  I
WS6005 Women in Society II

نشست‌ها

(مشاهده همه)
موردی یافت نشد.
موردی یافت نشد.
موردی یافت نشد.
موردی یافت نشد.

کنفرانس

(مشاهده همه)
موردی یافت نشد.
موردی یافت نشد.