• 1
  • 0
  • 285

هدیه‌ای بهتر از این کتاب که از معارف بیکران امام رضا(عليه السلام) تألیف شده نیافتم:

دومین جلد از کتاب عیون اخبار الرضا (عليه السلام)

کتاب عیون اخبار الرضا(عليه السلام) اثر فاخر شیخ صدوق و گلچینی از احادیث امام علی بن موسی الرضا(عليه السلام) در69 باب با عناوین و موضوعات مستقل است.

ادامه مطلب...
  • 0
  • 0
  • 502

خاورشناسان و حدیث شیعه

کتاب پیش رو بر اساس ضرورت گفتمان نقد آثار خاورشناسان در زمینه ی مطالعات حدیثی شیعه، نخست به شناسایی آثار آنان و سپس، به تبیین و تحلیل مسئله ها، اندیشه ها، و مبانی فکری، و جریان ها و رویکردهای خاورشناسان پرداخته است.

ادامه مطلب...