• 0
  • 0
  • 250

دنیاشناسی و دنیا گرایی در نهج البلاغه

توضیحات : دنیا معجون غریب و خلیط عجیبی است که چهره ای از آن ممدوح و گرایش به آن مایۀ خیر و سعادت و جلوۀ ئیگر آن مذموم و تمایل به آن موجب هبوط و سقوط است . این مجموعه که با موضوع دنیا شناسی و دنیاگرایی فراهم آمده ، از مجموعۀ...

ادامه مطلب...