درهای کتابخانه ناصریه به روی همه پژوهشگران و علاقه مندان گشوده است

مام خمینی(ره) با دلسوزی فراوان علما را به احیا و نشر عبقات تشویق نموده و فرموده بودند کتابی مانند عبقات الانوار نباید گم و فراموش شود. زیرا این کتاب برای شیعیان نعمتی عظیم بوده و دلیل بر حجیت مذهب تشیع می باشد.

ادامه مطلب...