با مشارکت دانشگاه شهید بهشتی؛

سومین مدرسه تابستانی انعکاس با عنوان«محمد [ص]: زندگی، جامعه و میراث فرهنگی»برگزار می گردد.

مدرسه امسال انعکاس با مشارکت دانشگاه شهید بهشتی (پژوهشکده مطالعات میان‌رشته‌ای قرآن)‌، دانشگاه اکستر و مرکز دین‌پژوهی حنیف برگزار می‌شود.

ادامه مطلب...
1 2 3 10