معرفی موسسه

مؤسسة البیان للتواصل و التأصیل

 

مقدمه
عصر حاضر را عصر بحران معنا نامیده اند. چه این که بسیاری از مکاتب فکری اعم از شرقی و غربی در حل بحران های روحی بشر ناکام مانده اند. رشد بحران های اخلاقی، سیاسی، زیست محیطی، فکری و نظایر آن زندگی بشر را چنان فرا گرفته است که تلاش پی گیر و بی امان او را برای یافتن نسخه ای حیات بخش جهت نیل به سعادت به سادگی می توان مشاهده کرد.
چنین وضعیتی اقبال به آیین حیات بخش اسلام را در میان جوامع مختلف دو چندان کرده است. تا آنجا که حتی اسلام از نظر سرعت رشد در غرب گوی سبقت را از مسیحیت ربوده است و موجب تحریک دشمنان برای اسلام هراسی و اسلام ستیزی شده است.
با این وجود در داخل دین مبین اسلام نیز مذاهب مختلفی وجود دارد که علیرغم اشتراکات مختلف دارای آموزه های خاص به خود هستند.
از مکاتب افراطی همانند جریان های تکفیری گرفته تا اندیشه های معتدل و گرایشات قومی و سکولار قرائت های گوناگونی از اسلام ارایه می کنند که برخی از این قرائت ها که در دو سوی منتها الیه این بردار قرار گرفته اند با آموزه های ارزشمند اسلام کاملا در تعارضند و خود زمینه ساز رشد اسلام هراسی و اسلام ستیزی می باشند.
در این میان، مدرسه اهل بیت عليهم السلام، با تکیه بر دو رکن اساسی اسلام یعنی قرآن و اهل بیت علیهم السلام که در حدیث صحیح ثقلین آمده است و نیز با بهره مندی از عقل سلیم، باور دارد که بشر را در این جهان متکثر می توان به سوی سعادت راهنمایی کرد. چه این که از یک سو قرآن به عنوان چراغی فروزان فراروی انسانها هدایت بشر را تا قیامت تضمین کرده است و از طرف دیگر، حضرت پیامبر اسلام صلي الله عليه و آله و اهل بیت عليهم السلام که در فضل و شرافتشان در میان جهان اسلام هیچ شک و تردیدی وجود ندارد، به عنوان مفسران حقیقی کتاب و سنت راهنمایان بشر به سوی سعادت و رستگاری اند و همگام با این دو، عقل سلیم نیز همچون رسولی باطنی یاور انسان در این مسیر خواهد بود.
در این راستا «مؤسسة البیان للتواصل و التأصیل» بر اساس حدیث شریف «لوعلم الناس محاسن کلامنا لاتبعونا » می کوشد اسلام را از دریچه فکر و سیره عملی پیامبر گرامی اسلام صلي الله عليه و آله و اهل بیت عليهم السلام به جهانیان معرفی کند.

 

هدف
هدف و رسالت اصلی مؤسسه، عرضه منظومه جامع فکری شیعه از طریق تواصل و تعامل مبتنی بر تقریب، ثقافة الحوار و تعایش السلمی است.

راهبردها
۱. التزام به رویکرد توصیفی و نظام مند در معرفی تشیع با تأکید بر نخبگان غیر شیعی؛
۲. نوپردازی گفتمان شیعی بر اساس نیازهای مخاطبان بین الملل؛
۳. ترویج فرهنگ گفتگو برای پی ریزی مباحث انتقادی و سازنده؛
۴. ایجاد روابط شبکه ای میان مراکز و مؤسسات شیعی جهان جهت هم اندیشی و هم افزایی.

برنامه ها
۱. بانک اطلاعات و آمار
هرگونه برنامه ریزی و هدف گزاری نیازمند آگاهی از ظرفیت ها، توانمندی ها و در مقابل، شناخت کاستی ها و تهدید های موجود در جوامع شیعی است. چنین واقعیتی ضرورت تشکیل بانکی جامع که به گردآوری و پردازش دقیق و به روز اطلاعات و آمار شخصیت‏ها، مؤسسات، مراکز، آثار، همایش ها و نظائر آن در حوزه شیعه پژوهی بپردازد را دوچندان می کند.
۲. تولید محتوا
البیان مجموعه ای از محصولات را ناظر به مسأله ها و مشکلات و اولویت های موجود برای سه گروه پژوهشگران آکادمیک و دینی، نخبگان فرهنگی و جوانان تولید می کند. این مجموعه صرفا جهت آشنایی مخاطبان مذکور با اندیشه شیعه در حوزه های مختلف می باشد.
البته جدای از تولیدات چاپی، تولید آثار دیداری و شنیداری در حوزه شیعه شناسی از اولویت های مؤسسه می باشد.
۳. تأمین محتوا
با توجه به خلأ منابع علمی مراکز، مؤسسات، دانشگاه ها و اندیشمندان، موسسه تلاش می کند آثار مورد نیاز آنها را در قالب های مختلف فیزیکال، دیجیتال و … تأمین نماید.
۴. برگزاری نشست های علمی و کارگاه های تخصصی
البیان بر اساس ثقافة الحوار نشست های علمی را برای حل مشکلات و گفتگوی شفاف و بی پرده و در عین حال احترام متقابل برگزار می کند. هدف از این نشست ها صرفا اهداف علمی و حل مسایل در حوزه های مختلف است و به دنبال اهداف رسانه ای و اعلامی نمی باشد.
۵. دیدارها و گفت و گوها
نظر به توطئه دشمنان اسلام در جهت جداسازی دانشمندان و نخبگان جهان اسلام از یکدیگر، براین باوریم که تعامل و گفت و گوی نزدیک یکی از راه های مقابله با فتنه دشمنان و زمینه شناخت متقابل می باشد. البیان تلاش دارد که در فرصت های منا سب، این ارتباط ها و همکاری ها را دامن زده و فضای انسانی و اخوت اسلامی را تشدید کند.