دانشگاه المعارف لبنان رشته های مختلفی دارد. زبان آموزشی آن انگلیسی و عربی است و دارای دانشکده های ادیان و علوم انسانی، مدیریت، رسانه و هنر می باشد. سیستم آموزشی ترمی- واحدی است. ترم پاییز تا آخر ماه آگوست برگ تقاضای ثبت نام دریافت می کند. ثبت نام در هفته اول سپتامبر است و هفته دوم درسها آغاز می شود. ترم بهاره در هفته اول فوریه ثبت نام می کند، و هفته دوم درسها آغاز می شود.

ترم در هفته دوم ماه ژوئن پایان می پذیرد. برای ثبت نام باید مدرک خود را در وزارت علوم لبنان معادل کنید. باید کارنامه دو سال آخر دبیرستان هم همراه دیگر مدارک باشد. تکمیل فرم ثبت نام صرفا از طریق سایت این دانشگاه انجام می شود.

این دانشگاه توسط وزارت آموزش و پرورش و آموزش عالی لبنان در 22 دسامبر 2011 تاسیس شده است. دانشگاه معارف سی و سومین دانشگاهی است که به طور رسمی توسط وزارت به رسمیت شناخته شده است.

این دانشگاه با توجه به ماده 10 قانون اساسی لبنان ، كه اصلاحات آموزشی را طبق آنچه در توافق نامه آشتی ملی (توافق نامه طائف) و توافق نامه های بین المللی در مورد حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مقرر شده است ، انجام می شود.

دانشگاه المعارف-لبنان

این دانشگاه شامل دانشکده های زیر است:

 1. کالج مدیریت بازرگانی (لیسانس).
 2. دانشکده رسانه و هنرهای زیبا.
 3. دانشکده ادبیات و علوم انسانی یکپارچه ، گروه ترجمه و زبانها.
 4. دانشکده مهندسی (معتبر توسط کمیته های فنی وزارت آموزش و پرورش و آموزش عالی ، تا زمان تأیید رسمی شورای وزیران).
 5. دانشکده علوم (معتبر توسط کمیته های فنی وزارت آموزش و پرورش و آموزش عالی ، در انتظار تصویب رسمی شورای وزیران).
 6. دانشکده آموزش (درخواست تأیید به کمیته های فنی وزارت آموزش و پرورش و آموزش عالی ارائه شد).

هر سه دانشکده فعلی دارای بخشهایی است که رشته های مختلف را مدیریت می کند. تعداد کل رشته های کارشناسی و مدرک شناخته شده 18 است. این دانشگاه قصد دارد رشته های ارائه شده به دانشجویان را در سال دوم و سوم گسترش دهد.

دانشکده مدیریت بازرگانی شامل هشت رشته زیر است:

 

 • حسابداری
 • بانک و امور مالی
 • اقتصاد
 • مدیریت منابع انسانی
 • مدیریت
 • مدیریت بین المللی تجارت
 • بازار یابی
 • فناوری اطلاعات و سیستم های مدیریتی

دانشکده ارتباطات جمعی و هنرهای زیبا شامل چهار رشته زیر است:

 • مطالعات رسانه ای
 • روزنامه نگاری و رسانه های دیجیتال
 • تبلیغات و روابط عمومی
 • رادیو و تلویزیون

دانشکده ادیان و علوم انسانی شامل شش رشته زیر است:

 • مقایسه دین
 • مطالعات قرآن و حدیث
 • تاریخ و تمدن های تطبیقی
 • مطالعات اسلامی
 • فلسفه و الهیات
 • زبان و ترجمه (انگلیسی ، فرانسوی ، عربی و فارسی)