شیعه‌شناسی فصلنامه‌ای است علمی ـ پژوهشی به منظور ارائة متمرکز تحقیقات انجام شده در عرصه‌های گوناگون شیعه‌پژوهشی (الاهیّات، تاریخ و جامعه‌شناسی شیعیان جهان) و ارتقای آگاهی‌های علمی جوامع و گروه‌های شیعی. این نشریه توسط مؤ‌سسة «شیعه‌شناسی» منتشر می‌شود.

اهداف و چشم انداز

 • ارائه مستدل، منطقی و معقول عقاید و آموزه های شیعی;
 • شناخت و شناساندن پیشینه و مسیر تطور تشیع در میان اقوام مختلف;
 • مطالعه روش مند گروه ها و جوامع شیعی;
 • معرفی نقش تاریخی شیعیان در تمدن اسلامی و تحولات سیاسی، اجتماعی و فکری جهان اسلام;
 • آسیب شناسی مشکلات و معضلات فکری و اجتماعی جوامع و گروه های شیعی معاصر;
 • آشنایی جامع و گسترده با ابعاد گوناگون مردم شناختی و جامعه شناختی جهان تشیع;
 • تحلیل و تبیین امکانات، محدودیت ها، و اوضاع و شرایط اجتماعی شیعیان جهان;
 • گسترش روحیه مطالعات میدانی در زمینه موضوعات فرهنگی ـ اجتماعی مربوط به شیعه در میان طلاب و دانشجویان رشته های مرتبط.
 • اعضای هیات تحریریه

  مدیر مسئول

  محمود تقی‌زاده داوری

  شیعه شناسی دانشیار، دانشگاه قم

  davarishistu.org
  02532804636

اصول اخلاقی انتشار مقاله

 یادآور می شود، مقاله ارسالی به این فصلنامه، باید قبل از ارسال به رویت و تایید همه نویسندگان رسیده باشد.

مقالات پذیرفته شده، بعد از ارزیابی توسط داور، مورد مشابه یابی قرار می گیرند و مقالاتی که نتایج مشابه یابی آنها کمتر از 12% باشند، پذیرفته می شوند.

 این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و ازآیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب درآثارعلمی پیروی مینماید.

پیشنهاد می کنیم قبل از ارسال مقاله، لینک زیر که حاوی مطالبی در خصوص اخلاق نشر است، را مطالعه بفرمایید.

Committee on Publication Ethics (COPE)GUIDELINES ON GOOD PUBLICATION PRACTICE

http://www.shiitestudies.com/journal/contact.us