نقش حوزه هاى علميه و عالمان و پژوهش گران حوزه دين در جنبش نرم افزارى و حركت فكرى و روند تمدن سازى نقشى سترگ است و طرح انظار متفكران اسلامى در حوزه هاى مختلف علوم، به ويژه در قلمرو علوم انسانى، ضرورتى انكارناپذير در عصر حاضر است. با پيروزى انقلاب اسلامى در ايران و برقرارى نظام جمهورى اسلامى، نقش و حضور عالمان و انديشمندان حوزوى در عرصه تحولات فرهنگى داخلى و خارجى پررنگ تر و محسوس تر شد. بى ترديد استمرار و بقاى اين نظام مقدس نيازمند حضور علمى و عينى محققان و صاحب نظران معارف اسلامى در ساحت هاى گوناگون فرهنگى و تمدنى است.

     انتشار مجله علمى ـ تخصصى «معرفت» در راستاى ارتقاى پژوهش و آموزش معارف اسلامى در حوزه هاى مختلف علوم انسانى است و زمينه سازى علمى و فرهنگى براى تحقق مدينه فاضله اسلامى و عينيت يافتن آرمان ها و ارزش هاى دينى در جامعه بشرى را تعقيب مى كند.

اهداف

1. تبيين و نشر معارف دينى در حوزه هاى علوم انسانى و ايجاد زمينه براى اسلامى سازى علوم؛

2. صيانت و پاسدارى از مبانى و آموزه هاى دينى؛

3. ايجاد فضايى مناسب براى تضارب آراء و رشد علمى پژوهشگران حوزه و دانشگاه در زمينه علوم اسلامى و انسانى؛

4. گسترش و تقويت ارتباط علمى ميان حوزه و دانشگاه؛

5. معرفى و نقد آثار، آراء و نظريات علمى و تحقيقاتى در زمينه علوم انسانى و معارف دينى؛

6. پاسخ گويى به شبهات در زمينه علوم و معارف اسلامى.

منشور اخلاقی

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیري و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروي می نماید.

الف. وظايف نشريه

1.پايبندي به منشور اخلاقي: متوليان نشريات از جمله مديرمسئول،‌ سردبير، اعضاي هيئت تحريريه، مديرداخلي، ويراستار و… بايد ضمن توافق نسبت به قوانين و منشور اخلاقي  نشريه، پايبندي عملي خود را نسبت به آن نشان دهند.
2. حفظ مالكيت معنوي: قوانين حق تکثير و اقتباس از ساير آثار ادبي و علمي بايد توسط نشريه رعايت شده و حق افراد به هنگام انتشار محفوظ باشد.
3.تصميم‌گيري منصفانه: تصميم گيري درباره چاپ مقالات در هر مرحله‌اي بدون توجه به نژاد، جنسيت، گرايش، باورهاي مذهبي، قومي، شهروندي، و… نويسندگان انجام شود.
4.محرمانه بودن اطلاعات: اطلاعات شخصي نويسندگان مقالات براي تمامي افرادي که به آن دسترسي دارند، مانند مدير مسئول، سردبير، اعضاي هيات تحريريه، مدير داخلي و اجرايي نشريه و ساير عوامل فعال از جمله داوران، مشاوران، ويراستاران بايد کاملاً محرمانه بوده و در هر زماني از آن محافظت شود.
5.ارزيابي مخفي: نشريه يک فرآيند ارزيابي مخفي دوطرفه را دنبال مي‌کند که به موجب آن، نويسندگان، داوران را نمي‌شناسند و به عکس. نويسندگان بايد به محرمانه بودن فرآيند ارزيابي احترام گذاشته و هويت خود را براي داوران آشکار نسازند و به عکس.

ب.وظايف داوران

1.کمک به تصميم‌گيري تحريريه: داوران با بررسي کيفي، محتوايي و علمي مقالات، از طريق ارتباط با اعضاي تحريريه و يا نويسنده به بهبود و ارتقاء کيفي و محتوايي مقالات کمک مي‌کنند.
2. سرعت عمل: داوران بايد پس از بررسي اوليه، بلافاصله سردبير نشريه را در جريان نتيجه داوري از جمله عدم داوري مقاله به دليل نبودن موضوع مقاله در حوزه تخصص او، کمبود وقت و يا داوري همراه با تآخير به دليل نداشتن فرصت كافي، عدم دسترسي به امکانات کافي و… قرار دهد.
3. محرمانه بودن اطلاعات: مقالات و کليه اطلاعات موجود در آن بايد براي داور محرمانه تلقي شده و در حفظ آن بکوشد.
4. داوري مستند و منصفانه: داوري مقالات بايد بر اساس مستندات علمي و استدلال کافي باشد، منصفانه و به روشني نقاط قوت و ضعف مقاله بيان شود و از اعلام نظر سليقه‌اي، شخصي، سياسي، نژادي و مذهبي در داوري خودداري شود.
5. توجه به منابع مقاله: كليه مطالب و نقل قول‌هاي به كار رفته در منابع بايد با ارجاع دهي کامل كتابشناختي در کتابنامه همراه باشد.

ج. وظايف نويسندگان

1. نويسنده مسئول بايد با ارسال تعهدنامة کتبي همراه مقاله مبني بر اينکه، مقاله وي تا اعلام نتيجه (حداکثر شش ماه از زمان تحويل به مجله)، به نشريه ديگري فرستاده نخواهد شد. همچنين مقالة ارسالي در هيچ همايشي(داخلي، ملي يا بين‌المللي) ارائه يا در هيچ نشريه‌اي چاپ نشده باشد. بديهي است مسئوليت حقوقي ارائه يا انتشار مقاله يا نقد در نشريات ديگر، برعهدة نويسنده يا نويسندگان آن است.
2. در مقالات مشترک با استاد و يا مستخرج از پايان‌نامه، که با نظارت استاد راهنما نوشته شده‌اند، لازم است ضمن جلب نظر ايشان، نام استاد راهنما در مقاله قيد گردد.
3. مقاله بايد حاصل دستاورد مؤلف يا مولفان و داراي اصالت و نوآوري و ماهيت تحليلي باشد. در صورت استفاده از تحقيقات ساير افراد، با ذکر منبع در مقاله آورده شود و از بهره گيري از آثار ديگران بدون ارجاع خودداري نمايند.
4. در نگارش مقاله بايد روش پژوهش علمي رعايت شود و از منابع معتبر و اصيل استفاده شود. با ارجاع دهي کامل، ضمن رعايت امانت در نقل مطالب، و حقوق اشخاص، از طرح موضوعات حساس و غيراخلاقي، سليقه‌اي و شخصي، نژادي و مذهبي و اطلاعات جعلي و يا ترجمه آثار ديگران بدون ذکر عنوان در مقاله خودداري كنند.
5. هنگام ارسال مقاله، قيد نام و نام خانوادگي نويسنده به همراه مشخصات (مرتبه علمي، شماره تماس نويسنده، دانشگاه محل خدمت و نشاني پست الکترونيکي) الزامي است.
6.  ارائه همزمان يک مقاله به چند نشريه و يا مقالات منتشر شده و يا پذيرش شده به ساير نشريات خلاف منشور اخلاقي و قوانين است.
7. ارجاع‌دهي مناسب: ارجاع دهي شامل ذکر کليه کتاب‌ها، نشريات و پايگاه‌هاي اينترنتي و ساير تحقيقات اشخاص در کتابنامه است. بايد مشخصات كامل منابع ارجاعي مطابق شيوه نامه مصوب نشريه باشد.
8. ذکر فرد مسئول و همکاران در مقاله: نويسنده مسئول مقاله کسي است که در تهيه، آماده‌سازي، و نگارش مقاله سهم عمده به عهده دارد. ساير نويسندگان نيز به عنوان همکار در مقاله ذکر مي‌شوند. کليه نويسندگان بايد مقاله را مطالعه و نسبت به ارائه آن به توافق رسيده باشند.
9. ذکر پشتيبان‌هاي مالي: نويسنده مسئول بايد در صورت وجود پشتيبان مالي براي نگارش مقاله، آنها را در مقاله معرفي نمايد.
10. سرقت علمي: ثبت مقاله در سامانه نشريات مؤسسه توسط نويسنده مسئول صورت مي‌گيرد. همه نويسندگان مقاله در مورد اصالت اثر مسئول هستند. نشريه موظف به احراز اصالت مقاله است. مصاديق سرقت علمي عبارتند از:
1. ثبت مقاله ديگري به نام خود.
2. درج نام نويسندگان و پژوهشگراني که در مقاله نقشي ندارند.
3. کپي¬‌برداري يا تکرار بخش‌هاي قابل ¬توجهي از مقاله ديگري به نام خود، هر چند مقاله چاپ نشده باشد.
4. طرح نتايج حاصل از پژوهش¬هاي ديگران به نام خود.
5. چاپ مکرر مقاله توسط نويسنده واحد در چند نشريه.
6. استفاده از داده‎هاي نامعتبر يا دستکاري در داده‎هاي پژوهش.
در صورت احراز عدم اصالت مقاله و سرقتي بودن آن، نشريه بدون هيچ تساهل و چشم‎پوشي، با توجه به ميزان سرقت علمي، برخوردهاي قانوني زير را پي‌گيري خواهد كرد:
1. مقاله رد خواهد شد. در صورت چاپ، از روي سايت‎ها برداشته خواهد شد.
2. اسامي همه نويسندگان مقاله در سياه‎نامه نشريات مؤسسه قرار خواهد گرفت.
3. پي‌گيري قضايي و حقوقي براي نشريه محفوظ خواهد بود.
4. طي يک نامه رسمي، پرونده سرقت علمي به دانشگاه مربوط و يا محل خدمت محقق اطلاع رساني خواهد شد.
5. مراتب طي يک نامه رسمي به پايگاه‌هاي استنادي(ISC، SID،‌ Noormags، magiran.) كه نويسنده و يا نويسندگان از امتياز چاپ اين مقاله استفاده کرده‎اند، اطلاع داده خواهد شد.

ورود به سامانه معرفت

موردی یافت نشد.