پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (isca)، وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، که از سال 1363 با عنوان «مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی» فعالیت خود را آغاز کرد، در سال 1384 با مجوز قطعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تأسیس شد. پژوهشگاه نهادي حوزوي، انقلابي، پژوهشي و علمي است كه با ايفاي نقش واسط فعال ميان حوزه‌هاي علميه با نيازهاي ديني مردم و نظام اسلامي به «تبيين و گسترش باور، بينش و ارزش‌هاي اسلامي و انقلابي» و «تعميق و توسعه دانش و معرفت اسلامي» مي‌پردازد.
    اهداف پژوهشگاه
•    تبیین معارف ناب اسلامي و پالایش فرهنگ دینی از پیرایه‌های جمود و التقاط؛
•    تبیین نظام‌مند اسلام و ارائه الگوهای كارآمد فردی و اجتماعی متناسب با نیازهای جهان معاصر از طریق توسعه، تعمیق و توانمندسازی علوم اسلامی؛
•    تأمین پشتوانه‌های علمی و نظري برای نظام ‌بخشی وكارآمدسازی حكومت دینی و انقلاب اسلامی.

 رويکرد پژوهشگاه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي جهت پاسخگویی به نیازها و مسائل جامعه هدف، رویکرد مسأله محوري را مورد بازخواني و تأکيد قرارداده است . فعاليت‌هاي علمي پژوهشگاه در اجراي رويکرد مذکور در 4 محور اصلي و 13 ميز تخصصي  به شرح ذيل ساماندهي شده است: الف. بنیادهای نظری و نظام متقن علوم اسلامی و انسانی 1. اسلامی سازی علوم انسانی ؛ 2. توسعه و توانمند سازی علوم اسلامی ؛ 3. آموزش و پرورش. ب. تعمیق ایمان دینی و مبارزه با جریان‌ها و فرق انحرافی 4. توسعه و تعمیق باور دینی ؛ 5. وهابیت و جریان‌های تکفیری ؛ 6. کارگروه فرق انحرافی ؛ 7. توسعه و تعمیق فرهنگ قرآنی . ج. اخلاق، خانواده و سبک زندگی 8. تحکیم نظام خانواده ؛ 9. سبک زندگی اسلامی ؛ 10. اخلاق . د. نظام سیاسی و اجتماعی اسلام و ایران 11. نظام سیاسی جمهوری اسلامی ؛ 12. مسائل اجتماعی اسلام و ایران ؛ 13. تمدن اسلامی.     پژوهشکده‌ها ، مراکز پژوهشي و گروه‌های علمی پژوهشگاه 1- پژوهشکده فرهنگ و معارف  قرآن •    گروه دائره المعارف‌ها •    گروه فرهنگنامه‌ها •    گروه تفسیر قرآن •    گروه علوم قرآنی •    گروه مطالعات تطبیقی 2- پژوهشكده تاریخ و سیره اهل‌بیت(علیهم‌السلام) •    گروه تاریخ تشیع •    گروه سیره اهل بیت(علیهم‌السلام) •    گروه فرهنگ و تمدن اسلامی •    گروه دانشنامه اهل بیت (علیهم‌السلام) 3- پژوهشکده مهدويت و آينده پژوهی •    گروه مهدویت‌پژوهی •    گروه جریان‌شناسی مهدویت •    گروه آینده پژوهی دین و دینداری 4- پژوهشكده فلسفه و كلام اسلامی •    گروه فلسفه •    گروه کلام •    گروه فلسفه اخلاق 5- پژوهشکده اخلاق و معنویت •    گروه اخلاق •    گروه تربیت •    گروه اسلام و مطالعات معنویت 6- پژوهشكده فقه و حقوق •    گروه فلسفه فقه و حقوق •    گروه دانش های وابسته به فقه •    گروه مسائل فقهی و حقوقی 7- پژوهشكده علوم و اندیشه سیاسی •    گروه فلسفه سیاسی •    گروه فقه سیاسی •    گروه علوم سیاسی 8- پژوهشکده الهیات وخانواده •    گروه الهیات تطبیقی •    گروه اخلاق اجتماعی •    گروه مطالعات خانواده 9- پژوهشکده اسلام تمدنی •    گروه فقه کاربردی •    گروه حکمت و کلام جدید •    گروه قرآن و مطالعات اجتماعی •    گروه هنر و تمدن اسلامی 10- پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی •    گروه تدوین سازمان‌های دانش •    گروه سازمان‌دهی اطلاعات و مدارک •    گروه اشاعه اطلاعات و دانش 11- مرکز احیای آثار اسلامی •    گروه کتاب شناسی و نسخه شناسی •    گروه تصحیح و احیای آثار اسلامی 12- مرکز مطالعات اجتماعی و تمدنی •    گروه مطالعات تمدنی •    گروه مطالعات فرهنگی اجتماعی 13- مرکز همکاری های علمی و بین الملل •    اداره همکاری های علمی •    اداره بین الملل •    کارشناس مسئول ترجمه •    کارسناس مسئول تشریفات     اعضاي هيأت علمي و پژوهشگران •    بيش از 100 عضو هيأت علمي تمام وقت و 7 همکار پژوهشي(هيأت علمي پاره وقت)؛ •    بيش از 40 پژوهشگر تمام وقت؛ •    بيش از 300 همکار پژوهشي پروژه اي؛     طرح‌هاي پژوهشي پژوهشگاه  •    منتشر شده:  858 طرح پژوهشي ؛ •    در دست انجام :591 طرح پژوهشي.     برخي از مهم‌ترين طرح‌های پژوهشی پژوهشگاه     دایره‌المعارف‌ها و دانش‌نامه‌ها  •    منتشر شده 1.    دائره المعارف قرآن کریم (تاکنون 15جلد منتشر شده است)؛ 2.    دانشنامه قرآن کریم ویژه نوجوانان ) تاکنون 3جلد منتشر شده است)؛ 3.    دانشنامه اعلام قرآن ) تاکنون 5 جلد منتشر شده است)؛ 4.    دانشنامه قرآنی اخلاق (تاکنون 1جلد منتشر شده است)؛ 5.    دانشنامه اصولیان شیعه (تاکنون 2جلد منتشر شده است)؛ 6.    دانشنامه علوم قرآنی(تاکنون 1جلد منتشر شده است)؛ 7.    دانشنامه قرآنی معارف عقلي (تاکنون 1جلد منتشر شده است)؛ 8.    دانشنامه قرآنی فقه و اصول (تاکنون 1 جلد منتشر شده است)؛ 9.    دانشنامه حج و حرمين (تاکنون 1 جلد منتشر شده است)؛ 10.    معجم بحارالانوار(14 جلد). •    در دست انجام 1.    ادامه دائره المعارف قرآن کریم؛ 2.    ادامه دانشنامه قرآن کریم ویژه نوجوانان؛ 3.    ادامه دانشنامه اعلام قرآن؛ 4.    ادامه دانشنامه قرآنی اخلاق؛ 5.    ادامه دانشنامه علوم قرآنی؛ 6.    ادامه دانشنامه قرآنی معارف عقلي؛ 7.    ادامه دانشنامه اصولیان شیعه؛ 8.    ادامه دانشنامه قرآنی فقه و اصول؛ 9.    ادامه دانشنامه حج و حرمين؛ 10.    دانشنامه اهل‌بیت(علیهم‌السلام)؛ 11.    دانشنامه سبک زندگی براساس آموزه‌های قرآن و اهل‌بیت(علیهم السلام).     اصطلاح‌نامه‌ها •    منتشر شده 1.    اصطلاح‌نامه علوم قرآنى؛ 2.    اصطلاح‌نامه فلسفه اسلامى (2 جلد)؛ 3.    اصطلاح‌نامه منطق؛ 4.    اصطلاح‌نامه كلام اسلامى (2 جلد)؛ 5.    اصطلاح‏نامه اصول فقه‏؛ 6.    اصطلاح‌نامه اخلاق اسلامی؛ 7.    اصطلاح‏نامه علوم حديث؛ 8.    اصطلاح‏نامه معارف مهدوی ( الکترونيکي)؛ 9.    اصطلاح‌نامه اصلاح الگوی مصرف؛ 10.    اصطلاح امه معارف قرآن . •    در دست انجام 1.    اصطلاح‌نامه راویان حدیث؛ 2.    اصطلاح‌نامه حقوق جزای اختصاصی؛ 3.    اصطلاح‌نامه حقوق جزای عمومی؛ 4.    اصطلاح‏نامه مسائل جدید کلامی؛ 5.    اصطلاح‏نامه فقه‏؛ 6.    اصطلاح‌نامه ادیان.     فرهنگ‌نامه‌ها •    منتشر شده 1.    فرهنگ قرآن(33 جلد)؛ 2.    فرهنگ موضوعی تفاسیر3) جلد)؛ 3.    فرهنگ‌نامه تحلیل واژگان مشابه در قرآن کريم(تاکنون 2جلد منتشر شده است)؛ 4.    فرهنگ¬نامه تحلیلی وجوه و نظائر در قرآن کريم(تاکنون 2جلد منتشر شده است)؛ 5.    فرهنگ‌نامه اصول فقه ؛ 6.    فرهنگ‌نامه علوم قرآنی؛ 7.    فرهنگ‌نامه مؤلفان اسلامي(جلد1و2و3و4) ؛ 8.    فرهنگ کاربردی واژگان قرآن؛ 9.    المعجم التطبیقی للقواعد الاصولیه فی الفقه الامامیه (6 جلد)؛ 10.    المفتاح الجامع لمصطلحات القرآن و مفاهیمه(6جلد)؛ 11.    مأخذ شناسی جامع فقه اسلامی(5جلدی)؛ 12.    مأخذ شناسی قواعد فقه؛ 13.    مأخذ شناسي مسائل مستحدثه پزشکي. •    در دست انجام 1.    ادامه فرهنگ‌نامه تحلیل واژگان مشابه در قرآن کريم؛ 2.    ادامه فرهنگ¬نامه تحلیلی وجوه و نظائر در قرآن کريمY 3.    فرهنگ‌نامه کلام اسلامی؛ 4.    فرهنگ‌نامه منطق.     مجموعه آثار (موسوعه‌ها) •    منتشر شده 1.    موسوعه علامه شرف‌الدین (11جلد)؛ 2.    موسوعه شهید اول(21 جلد)؛ 3.    موسوعه شهید ثاني (30جلد)؛ 4.    موسوعه علامه بلاغی (9جلد)؛ 5.    موسوعة الاجماع فى فقه الامامية؛ 6.    موسوعة احکام المرتد(2 جلد)؛ 7.    موسوعه علامه کاشف الغطاء/ آثار کلامی (14 جلد)؛ 8.    موسوعه حضرت آیه الله العظمی مظاهری( 27جلد)؛ 9.    میراث موضوعی فقه و اصول، (تاکنون 1جلد منتشر شده است). •    در دست انجام 1.    ادامه میراث موضوعی فقه و اصول؛ 2.    ادامه موسوعه علامه کاشف الغطاء/ آثار فقهی (24 جلد)؛ 3.    ادامه موسوعه علامه کاشف الغطاء/ آثار تاریخی، سیاسی و ... (18 جلد)؛ 4.    موسوعه علامه سید محسن امین، (بجز اعیان الشیعه)(20 جلد)؛ 5.    موسوعه حکیم ابو نصر فارابی(12 جلد)؛ 6.    موسوعه آیه الله بهجت (25 جلد)؛ 7.    میراث موضوعی اخلاق؛ 8.    میراث موضوعی فلسفه و کلام؛ 9.    ميراث موضوعي رساله¬های فلسفی و کلامی خواجه نصیر الدین طوسی؛ 10.    موسوعه شیخ بهایی(22 جلد)؛     کلان‌پروژه‌ها  •    منتشر شده 1.    سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه (تاکنون 18 اثر منتشر شده است)؛ 2.    اندیشه امه متفکران مسلمان(تاکنون 48 اثر منتشر شده است)؛ 3.    دانش سیاسی در ایران معاصر(تاکنون 4 اثر منتشر شده است)؛ 4.    فلسفه فقه سیاسی(تاکنون4 اثر منتشر شده است)؛ 5.    فقه نظام سیاسی(تاکنون 5 اثر منتشر شده است)؛ 6.    سیاست در قرآن کریم(تاکنون 4 اثر منتشر شده است)؛ 7.    موسوعه روایات سیاسی(تاکنون  5 اثر منتشر شده است)؛ 8.    فلسفه سیاسی مشا (تاکنون  2 اثر منتشر شده است(؛ 9.    فلسفه علم سیاست (تاکنون  1 اثر منتشر شده است(؛ 10.     اخلاق و سیاست (تاکنون  4 اثر منتشر شده است(؛ 11.    فقه روابط بین‌الملل و سیاست خارجی(تاکنون 3 اثر منتشر شده است)؛ 12.    امنيت در اسلام(تاکنون 3  اثر منتشر شده است)؛ 13.    روحانیت و سیاست(تاکنون 9  اثر منتشر شده است)؛ 14.    فلسفۀ زبان و علم اصول (تاکنون2  اثر منتشر شده است)؛ 15.    رابطة نفس و بدن(تاکنون 20  اثر منتشر شده است)؛ 16.    توانايى‏هاى فلسفۀ اسلامى و ربط و نسبت آن با حيات سياسى‏ـ اجتماعى(تاکنون 3  اثر منتشر شده است)؛ 17.    عقل و دین (تاکنون 5  اثر منتشر شده است)؛ 18.    اندیشه‌نامه متکلمان امامیه (تاکنون 8 اثر منتشر شده است)؛ 19.    انوارالفقاهه(در 10 مجلد منتشر شده است)؛ 20.    الهيات اخلاق(تاکنون10  اثر منتشر شده است)؛ 21.    مباني روانشناختي تربيت اخلاقي-ديني(تاکنون2  اثر منتشر شده است)؛ 22.    مختلف الشيعه، (در10جلد منتشر شده است)؛ 23.    رؤيت هلال، (در 5 جلد منتشر شده است)؛ 24.    البراهین القاطعه فی شرح تجرید العقائد، (در 4جلد منتشر شده است)؛ 25.    منتقد المنافع فی شرح مختصر النافع (در 10 مجلد منتشر شده است)؛ 26.    الصحابه الکرام، (در 3جلد منتشر شده است)؛ 27.    مدل‌های نواندیشی، روشنفکری و احیاگری دینی (تاکنون 1اثر منتشر شده است)؛ 28.    فقر و توسعه (تاکنون 5 اثر منتشر شده است)؛ 29.    مسائل مستحدثه پزشکی (2 جلد)؛ 30.    پارادایم مکتب‌های عرفانی شیعه (تاکنون 1اثر منتشر شده است)؛ 31.    الزامات فراموش شده توسعه پایدار؛ 32.    فقه قرائت (تاکنون1اثر منتشر شده است)؛ 33.    اخلاق کاربردی (تاکنون 5 اثر منتشر شده است)؛ 34.    نقد معنویت‌های کاذب (تاکنون 2 اثر منتشر شده است) ؛ 35.    تبیین ابعاد معنویت اسلامی (تاکنون 4 اثر منتشر شده است). •    در دست انجام 1.    ادامه سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه ؛ 2.    ادامه اندیشه¬نامه متفکران مسلمان؛ 3.    ادامه دانش سیاسی در ایران معاصر؛ 4.    ادامه فلسفه فقه سیاسی؛ 5.    ادامه فقه نظام سیاسی؛ 6.    ادامه سیاست در قرآن کریم؛ 7.    ادامه موسوعه روایات سیاسی؛ 8.    ادامه فلسفه سیاسی مشا ؛ 9.    ادامه فلسفه علم سیاست؛ 10.    ادامه اخلاق و سیاست؛ 11.    ادامه فقه روابط بین‌الملل و سیاست خارجی؛ 12.    ادامه امنيت در اسلام؛ 13.    ادامه روحانیت و سیاست؛ 14.    ادامه فلسفۀ زبان و علم اصول؛ 15.    ادامه رابطة نفس و بدن؛ 16.    ادامه توانايى‏هاى فلسفۀ اسلامى و ربط و نسبت آن با حيات سياسى‏ـ اجتماعى؛ 17.    ادامه عقل و دین؛ 18.    ادامه اندیشه‌نامه متکلمان امامیه؛ 19.    ادامه الهيات اخلاق؛ 20.    ادامه مباني روانشناختي تربيت اخلاقي-ديني؛ 21.    ادامه منتقد المنافع فی شرح مختصر النافع ؛ 22.    ادامه مدل‌های نواندیشی، روشنفکری و احیاگری دینی؛ 23.    ادامه پارادایم مکتب‌های عرفانی شیعه؛ 24.    ادامه اخلاق کاربردی؛ 25.    ادامه نقد معنویت‌های کاذب؛ 26.    ادامه تبیین ابعاد معنویت اسلامی؛ 27.     ادامه مطالعات نظام سازی قرآنی؛ 28.     مرجعیت علمی قرآن؛ 29.     قرآن و استشراق؛ 30.     نقد انگاره‌های ناهماهنگی قرآن و علوم تجربی 31.    فقه هنر؛ 32.    اخلاق دين داري؛ 33.    اخلاق مديريت؛ 34.    اخلاق زيستي.     ترجمه‌ها •    41 مجلد با همکاری مرکزالحضاره، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي،‌ دارالمعارف الحکمية و مرکزالهدف .     کتابخانه هاي پژوهشگاه •    تعداد کتابخانه‌ها :   9 کتابخانه •    تعداد کتاب‌ها :   234200 عنوان کتاب  - 356769 جلد کتاب. 1.    کتابخانه مرکزي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی؛ 2.    کتابخانه تخصصي فرهنگ و معارف قرآن؛ 3.    کتابخانه عمومی و امانی؛ 4.    کتابخانه تخصصي مرکز احیاي آثار اسلامي؛ 5.    کتابخانه مرکزی پژوهشکده الهيات و خانواده؛ 6.    کتابخانه مرجع بانوان پژوهشکده الهيات و خانواده ؛ 7.    کتابخانه تخصصی پژوهشکده الهيات و خانواده؛ 8.    کتابخانه پژوهشکده اسلام تمدنی؛ 9.    کتابخانه ديجيتالي پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی: (100 هزار رکورد منابع ديجيتالي).     انتشارات      مجموع آثار منتشر شده :  1184 مجلد (596 مجلد نشر پژوهشگاه ، 471  مجلد نشر موسسه بوستان کتاب،112 مجلد مرکز اصفهان،  5 اثر با همکاری سمت)     نشر الکترونيک     انتشارتمامی کتاب‌‌ها و نشریات پژوهشگاه به صورت الکترونیک در سامانه مدیریت نشر الکترونیک پژوهان با امکانات متعدد پژوهشی به همراه بیش از 3500 کتاب و مجله از ناشرین معتبر داخلی و بین‌المللی                                    www.pajoohaan.ir     نشریات   :  13 نشريه     مجلات علمی ـ پژوهشی 1.    پژوهش‌های قرآنی؛ 2.    اسلام و مطالعات اجتماعی؛ 3.    کاوشی نو در فقه ؛ 4.    نقد و نظر ؛ 5.    دوفصلنامه پژوهش‌هاي عقلي نوين؛ 6.    دوفصلنامه مطالعات سیاسی اسلامی به زبان انگلیسی و عربی.     مجلات علمی ـ ترویجی 7. اخلاق؛     سایر مجلات 8. حوزه ؛ 9. دوماهنامه آیینه پژوهش ؛ 10. نشریه الکترونیکی مدیریت دانش اسلامی ؛ 11. دوفصلنامه مطالعات ادبي متون اسلامي ؛ 12. دوفصلنامه علمي تخصصي  سيره پژوهي اهل بيت (عليهم السلام) ؛ 13. نشریه الکترونیکی نو قلم .     پایگاه‌های وب‌ و محصولات نرم‌افزاری     ‌ پایگاه‌های اطلاع‌رسانی 1. پرتال پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (3 زبانه و در حال افزايش تعداد زبان‌ها) ؛ www.isca.ac.ir 2.  دبیرخانه قطب‌های فکری و فرهنگی؛ http://dqdte.ir     پایگاه‌های پژوهشی 1. پرتال نشریات ؛ http://journals.isca.ac.ir 2. پرتال جامع علوم و معارف قرآن؛ http://quran.isca.ac.ir 3. دانشنامه اهل بیت (عليهم السلام) ؛ http://www.ahlebeitpedia.ir 4. پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی؛ http://thesaurus.isca.ac.ir 5. کتابخانه دیجیتال؛ http://dl.isca.ac.ir 6. ویکی علوم اسلامی؛ http://wiki.isca.ac.ir     اپلیکیشن‌های همراه 1.    قرآن سراج؛ 2.    کتابخوان همراه پژوهان؛ 3.    اپلیکیشن اطلاع‌رسانی پژوهشگاه؛ 4.    دائره‌المعارف قرآن کریم؛ 5.    فرهنگ قرآن؛ 6.    پرسمان‌های قرآنی.     محصولات نرم افزاری 1.    دانشنامه جامع معارف قرآن: جامع‌ترين فرهنگ موضوعی قرآن حاوی اطّلاعات تفسير راهنما، فرهنگ قرآن و فرهنگ موضوعی تفاسير؛ 2.    دانشنامه موضوعی مقالات قرآنی: حاوی متن کامل 10000 مقاله در زمينه علوم و معارف قرآن؛ 3.    شجره طوبی (کتابخانه ديجيتالی آثار پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن ) ؛ 4.    نرم افزار فرهنگ موضوعی تفاسير؛ 5.    نرم افزار پرسمان های قرآنی؛ 6.    نرم افزار «گنجینه مهدویت در قرآن و حدیث»؛ 7.    نرم افزار مطهر؛ 8.    نرم افزار خطیب؛ 9.    نرم افزار نجم؛ 10.    نرم افزار پایگاه تخصصی اصول فقه؛ 11.    نرم افزار پایگاه تخصصی علوم قرآنی؛ 12.    نرم افزار التمهید.     کرسی‌ها و نشست‌های علمی •    کرسی نقد و ترویجی:  502 کرسي ؛ •    نشست‌های علمی: 1534 نشست علمی؛ •    کرسی های تخصصی :    3  کرسي  1.    عدل شبکه‌ای؛ 2.    امنيت متعاليه؛ 3.    قاعده نفی ظلم در فقه.     همایش‌هاي پژوهشگاه       همایش‌های بین‌المللی:  19 همايش 1.    ادیان توحیدی (هشت همایش) ؛1395 ؛ 2.    امام مهدی(عج) و آینده جهان در کشور عراق؛1391  ؛ 3.    قرآن و مسائل جامعه معاصر با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی؛  1385؛ 4.    آموزه‌های دینی و مسئلۀ نفس و بدن ؛1389؛ 5.    علامه سید عبد الحسین شرف الدین ؛1384؛ 6.    شهیدین؛1389 بیروت؛ 7.    علامه محمد جواد بلاغی؛1386؛ 8.    آخوند خراساني؛ 1391؛ 9.    سيماي جوان در اديان توحيدی؛1396؛ 10.    گفتگوهاي فرهنگي ايران و جهان عرب؛1396؛ 11.    سيره و زمانه امام هادي(عليه السلام) ؛1396؛ 12.    علامه معرفت (ره)؛1396؛ 13.    علامه کاشف الغطاء با موضوع: بررسی اندیشه¬های کلامی و رونمایی از موسوعه علامه کاشف الغطاء (آثار کلامی)؛ 1396؛ 14.    اسلام و حقوق بشر دوستانه؛1391 ؛ (با همکاری دبیرخانه منطقه‌ای صلیب سرخ) 15.    سبط النبی(ص)؛ امام حسن (ع)؛ 1393؛ 16.    امام سجاد (ع)؛ 1394؛ 17.    ابن الرضا؛ امام جواد (ع)؛ 1395؛ 18.    عدالت و اخلاق در مکتب اهل بیت(عليهم‌السلام) با تأکید بر سیره و آموزه‌های امام رضا(ع)؛ 19.    ترجمه قرآن؛1393.     همایش‌های ملی : 46 همايش  1.    سيره سياسی و حکومتی پيامبر اعظم(ص) ؛1385؛ 2.    سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه؛1387؛ 3.    وحدت اسلامی و امنیت ملی؛1389؛ 4.    روحانیت و انقلاب اسلامی؛1394؛ 5.    گفتگو برای زندگی: بررسی تجربه امام موسی صدر؛1394؛ 6.    بررسی ابعاد سیاسی حقوقی فاجعه منا ؛1395؛ 7.    مناسبات نسل جوان و روحانیت ؛1388؛ 8.    اصطلاح نامه و کاربردهای آن در محیط الکترونیکی؛1386؛ 18-9. گفتمان مهدویت(ده گفتمان با موضوعات مرتبط با مهدويت)1387-1378؛ 19.    حجاب، مسئولیت‏ها و اختیارات دولت اسلامی؛ 1386؛ 20.    فقه قرائت با همکاری شورای عالی قرآن ؛1394؛ 21.    حوزه انقلابي و مسئوليت‌هاي ملي و فراملي؛1396؛ 22.    علامه معرفت (ره)؛1396؛ 23.    کنگره آيت الله مظاهری 1395؛ 24.    عرفان اسلامي از نگاه امام خميني، بنيادها و دستاوردها؛1394؛ 25.    مباني مداراي ديني و مذهبي و الگوي امام موسي صدر؛1393؛ 26.    ضرورت فلسفه در جهان معاصر؛1393؛ 27.    همدلی و همزبانی در سیره رضوی؛1393؛ 28.    بانوان تاثیر گذار در فرهنگ رضوی؛1394؛ 29.    عفاف و حجاب در بیمارستان ها و مراکز درمانی؛1396؛ 30.    بررسی آرای تفسیری علامه معرفت؛1396؛ 31.    اولین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی ؛1396؛ 32.    ناجا و تمدن نوین اسلامی؛1396؛ 33.    فلسفه فقه اطلاعاتی؛1396؛ 34.    اختلالات روانی در مدعیان مهدویت؛ 1388؛ 35.    شبيه‏سازى و چالش‏هاى فقهى و حقوقى آن؛1384؛ 36.    چشم‏انداز دانش سياسى در ايران؛1389؛ 37.    قرآن و جامعه معاصر؛1385؛ 38.    دانش اجتماعي در انديشه متفكران مسلمان؛1390؛ 39.    ولايت و قضاوت زنان؛1390؛ 40.    بزرگداشت حاج شيخ عباس قمي؛1389؛ 41.    حوزه، رسانه و ارتباطات؛1391؛ 42.    حکیم طهران؛1397؛ 43.    فلسفه اخلاق ؛1394؛ 44.    اقتدار و سرافرازی ؛1388؛ 45.    انسان، جامعه، سلامت؛1395؛ 46.    فضای مجازی پاک؛1395.     همکاری‌های علمی  •    تعداد همکاری‌های علمی داخلي و خارجي  : 138 مورد ؛     تفاهم‌نامه‌هاي پژوهشگاه •    تفاهم‌نامه‌های ملی :  96   تفاهم‌نامه؛ •    تفاهم‌نامه‌های بین‌المللی : 12   تفاهم‌نامه.     افتخارات پژوهشگاه •    موسسه برتر پژوهشي در چهارمين جشنواره بین‌المللی فارابی؛1389؛ •    ناشر برگزيده در 8 دوره کتاب سال حوزه؛ •    کسب مقام نخست در برگزاري کرسي‌هاي نقد و ترويجي در ميان مراکز و موسسات آموزشي و پژوهشي کشور در سال 1396؛ •    تعداد آثار برگزيده پژوهشگاه در جشنواره بین‌المللی فارابی: 5  اثر؛ 1.    نقش تقیه در استنباط احكام؛ نعمت‌اللَّه صفرى؛ شایسته تقدير در جشنواره بین‌المللی فارابی؛ 1389؛ 2.    جایگاه مبانى كلامى در اجتهاد؛ سعید ضیائى‏فر؛ رتبه سوم در چهارمين جشنواره بین‌المللی فارابی؛ 1389؛ 3.    مداراى بین مذاهب؛ سیدصادق حسینى تاشى ؛ شایسته تقدير در جشنواره بین‌المللی فارابی؛ 1389؛ 4.    نظارت بر قدرت در فقه سیاسی؛ سیدسجاد ایزدهی؛ شایسته تقدير در جشنواره بین‌المللی فارابی؛ 1388؛ 5.    سقط جنين از ديدگاه اخلاقي؛ عليرضا آل بويه ؛ رتبه سوم در سومين دوره جشنواره فارابي؛1388 . •    بيش از  200 اثر پژوهشگاه در جشنواره‌های مختلف از جمله کتاب سال حوزه، کنگره دین‌پژوهان کشور، کتاب فصل جمهوری اسلامی ايران، کتاب سال دانشجویی و.... برگزيده شده است.