پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، نهادی است علمی فکری، دارای مجوّز رسمی و شخصیت حقوقی مستقل و در حکم دستگاه عمومی که حسب‌الامر مقام معظم رهبری (دام ظله‌الوارف) در سال 1373 تأسیس شده است.

– جایگاه و وظایف ارکان ستادی پژوهشگاه
نمودار سازمانی پژوهشگاه (فایل پیوست)
هیأت امنا
هیأت امنای پژوهشگاه متشکل از سه تن از شخصیتهای علمی برجسته میباشد که عهده‌دار وظایف و اختیارات زیر هستند:
ـ تصویب تغییرات اساسنامه، به پیشنهاد ریاست پژوهشگاه.
ـ تصویب نهایی سیاستهای کلی و خطوط مشی جامع پژوهشگاه.
ـ تصویب نهایی محورهای اساسی تحقیقات.
ـ بررسی و تصویب توسعه پژوهشگاه.
ـ پشتیبانی مادی و معنوی از پژوهشگاه و ترغیب فضلای حوزه و دانشگاه به همکاری با آن.

رییس پژوهشگاه
رییس پژوهشگاه به عنوان بالاترین مقام مدیریتی، مسؤولیت هدایت تصمیمات و فعالیت‌ها و تدبیر امور کلان و هماهنگ‌سازی بخشهای گوناگون را عهده‌دار است. معاونان، مسؤولان قسمت‌های مختلف و مدیران مؤسسات وابسته به پژوهشگاه نیز با نظر مستقیم وی گزینش و گمارده میشوند.
از ابتدای تأسیس پژوهشگاه تاکنون آیت الله علیاکبر رشاد عهده‌دار ریاست پژوهشگاه میباشد.

شورای پژوهشگاه
شورای پژوهشگاه مرکب از ریاست و معاونان پژوهشگاه، رؤسای پژوهشکده‌ها و  موسسات وابسته بوده و مسؤولیت تصمیم‌گیری در زمینه برنامه‌های پژوهشی و آموزشی، کمک به امور اجرایی و فراهم آوردن امکانات در زمینه فعالیتهای پژوهشی و آموزشی را بر عهده دارد.
شوراهای معین پژوهشی، آموزشی، بین‌الملل، رسانش و ارتباطات و همکاریها عهده‌دار تهیه و کارشناسی دستور جلسات شورای عالی پژوهشگاه میباشند.

دفتر قم
شهر قم در بردارنده بزرگترین حوزۀ علمیه جهان اسلام و مرکز حوزه‌های علمیه ایران میباشد و پژوهشگران شایستۀ بسیاری را در زمینه‌های گوناگون علوم و معارف اسلامی در خود جای داده است؛ لذا از همان اوان تأسیس پژوهشگاه تصمیم گرفته شد برای استفاده از وجود محققان حوزوی و ایجاد ارتباط با مراکز علمی فعال در این شهر و فراهم ساختن زمینۀ مشارکت دانشوران حوزوی در امور پژوهشی روزآمد و همچنین کمک به حوزه علمیه و حمایت از دانش‌آموختگان علاقه‌مند به تحقیق در عرصۀ مباحث مورد علاقه پژوهشگاه، دفتری در این شهر راه‌اندازی شود.
این دفتر تاکنون موفق به جلب همکاری و جذب و استخدام چندین تن از محققان و اندیشوران حوزه علمیه شده و ضمن اجرای طرحهای تحقیقاتی متعدد، نشستها و همایشهای علمی و تحقیقاتی بسیار، و دوره‌های آموزشی پرباری را برگزار کرده است.
جهت تقویت ارتباط با محققان حوزوی چند گروه‌ه علمی پژوهشگاه در دفتر قم مستقر هستند.

http://iict.ac.ir/%da%86%d8%b4%d9%85%e2%80%8c%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2/

  • چشم‌انداز بیست ساله پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
  1. 1. بر خوردار از جایگاه برجسته‌ترین دستگاه مولد اندیشه و معرفت به عنوان پژوهشگاه جامع و مرجع در زمینه‌های معرفت دینی و علوم انسانی مرتبط و مماس با قلمرو دین در افق جهان اسلام.
  2. 2. دست یافته به تبیین کامل گفتمان مجدد و طراحی جامع الگوهای روزآمد نظام‌های رفتاری مورد نیاز حکومت اسلامی (سیاست، قضا، اقتصاد، اخلاق، مدیریت، محیط زیست، …).
  3. 3. دارای جایگاه بزرگترین گفتمان فکری نقاد و رقیب گفتمان‌های معارض جهانی در حوزۀ معرفت دینی، و تواناترین مدافع معرفتی اسلام ناب محمدی(ص) در افق بین‌المللی
  4. 4. برخوردار از جایگاه برترین و اثر‌گذارترین موسسۀ ملی تامین کنندۀ نیاز‌های فکری فرهنگی طبقات نخبۀ دانشگاهی، حوزوی، مدیریتی و جوان کشور، و بزرگترین پشتیبانی کنندۀ دستگاه‌های فرهنگی صفی.
  5. 5. تحقق بخش نظام «آموزشِ پژوهش محورِ پرورش مآل» در تربیت نیروی علمی مورد نیاز برنامه‌های پژوهشکده‌ها.
  6. 6. دارنده و در برگیرندۀ شمار در خوری از محققان متمحض متضلع و صاحب‌نظران کارآمد و نام آور در حوزۀ علمی فعالیت به مقیاس ملی و جهانی.
  7. 7. برخوردار از سامانه‌های مدیریتی برتر و دارندۀ بالاترین نصاب کیفی در زمینۀ سرمایه‌های سازمانی و نیروی انسانی در قیاس با دستگاههای نظیر و متناظر در افق ملی.