• 0
  • 0
  • 356

نشست «مبانی، رویکردها و نوآوری‌های کلامی شهید صدر» برگزار شد

در نشست «مبانی، رویکردها و نوآوریهای کلامی شهید صدر» اساتید برجسته علم کلام خسروپناه، سبحانی و لاهوتیان به تفکرات این اندیشمند شیعی به بوته نقد گذاشته شد و تاکید شد که  شهید صدر تشیع را رهاورد طبیعی اسلام می‌داند؛رویکرد شهید صدر در اثبات امامت مبتنی بر فهم تاریخی است و...

ادامه مطلب...