این وب سایت، خود را بزرگ‌ترین کتابخانه دیجیتالی شیعی می‌داند که کتب خود را از میان کتاب‌های شیعیان با موضوعات مختلف از جمله قرآن کریم، اهل بیت علیهم السلام و موضوعاتی از جمله ادعیه، حدیث و رجال و … تهیه کرده است.

وب سایت موقع الضیاء

وبسایت الضیاء، افزون بر موضوعات مختلف شیعی، به بیان فرقه های منسوب به این مکتب، بیان تفکر معاصر شیعی و مسائل اجتماعی شیعیان مانند اخلاق و خانواده پرداخته است.

این وب سایت، در کنار مسائل شیعی، به مباحث ادبیاتی مانند زبان شناسی و معرفی رمان نیز پرداخته است. مباحث روانشناسی، مطالعات معاصر درباره مرجعیت دینی تشیع و کودک و نوجوان نیز از جمله موضوعاتی است که در این وب سایت به آن پرداخته شده است که جامعیت این وب سایت و اهمیت آن را در ارتباط با مباحث شیعه شناسی نشان می‌دهد.