اين وبسايت به پژوهش‌های تخصصی در حوزه مهدویت می‌پردازد.

کتابخانه صوتی و تصویری با موضوع مهدویت، مقالات پژوهشی و بررسی تخصصی مهدویت در منابع شیعی و سنی از جمله بخش‌های این وب سایت می‌باشد.

همچنین این وب سایت به پوشش مطالب ویژه مهدویت در قالب نشریه الکترونیکی موعود و روزنامه الکترونیکی صدی المهدی می‌پردازد.

ویژگی خاص این وب سایت داشتن اپلیکیشن‌های مهدویت و دائره المعارف مهدوی است

دلیل اهمیت و ویژگی سایت: بررسی تخصصی مهدویت در کتب اسلامی حدیث و پرداختن جامع به مهدویت و ترویج پژوهش محور و متنوع این موضوع