وب سایت مرکز الابحاث العقائدیه به پژوهش‌های شیعی در حوزه اصول مذهب تشیع، اخلاق شیعی و پاسخ به شبهات دینی می‌پردازد.

این وب سایت ضمن داشتن کتابخانه دیجیتالی ویژه اصول مذهب تشیع، بخش‌های علمی متنوعی از جمله برگزاری همایش‌های علمی و پژوهش‌های نوین شیعی دارد.

مرکز مذکور تحت اشراف دفتر آیت سیستانی در نجف اشرف می‌باشد.

وب سایت مرکز الابحاث العقائدیه تمامی فعالیت‌های علمی و پژوهشی این مرکز در ایران، عراق و مصر را پوشش می‌دهد.

دلیل اهمیت و ویژگی سایت: فعالیت تخصصی علمی و پژوهشی در سه کشور ایران، عراق و مصر در حوزه تشیع و داشتن تنوع کتابخانه بزرگ صوتی و تصویری و همچنبن برگزاری همایش‌های علمی.