• 0
  • 0
  • 117

سلسه دروس تشیع،هویت،تاریخ جلسه دهم

مباحث اصلی مطرح شده در این جلسه: بررسی صحت انتساب 50 فرقه به تشیع؛ شناخت اجمالی ویژگی های فرقه فطحیه؛ بررسی چهار فرقه اصلی معاصر تشیع؛ شناخت کسانی که سخت ترین برخورد های ائمه (ع) با آنان صورت پذیرفته است.

ادامه مطلب...
  • 0
  • 0
  • 143

سلسه دروس تشیع،هویت،تاریخ جلسه هفتم

مباحث مطرح شده در این جلسه: بررسی تغییر یا ثبات اوصاف امامت از آغاز تا کنون؛ چرایی یکسان انگاشتن منکران امیرمومنان (ع) با -منکران وحی از سوی عبدالله بن عباس؛ دیدگاه ابوذر و مالک اشتر نسبت به ولایت حضرت علی (ع)؛ بررسی سخنان اسکافی در المعیار و الموازنه پیرامون افضلیت امیرمومنان (ع)؛ علت اختلاف شیعه...

ادامه مطلب...