• 1
  • 0
  • 63

معرفی نسخه‌ای نفيس از من لا يحضره الفقيه؛

گنجینه‌ای در حدیث و فقه

در این یادداشت مختصر قصد دارم به معرفی یک نسخه ارزشمند از این کتاب بپردازم، اما قبل از معرفی آن نسخه مناسب است به این مطلب اشاره کنم که کهن‌ترین نسخه‌های این کتاب، که قبل از قرن دهم استنساخ شده‌اند.

ادامه مطلب...
  • 1
  • 0
  • 58

ابن شهرآشوب و خطا در گزارش

سزاوار نيست عيب اعلام و اجلای شيعه را به شماره بنشينيم، اما از آنجا که گاه تفرّدات او مورد توجه قرار می‌گيرد، مناسب است تا چندی از خطاهای مکتوبات او را (که چه بسا خطای نسخه برداران است نه خطای مؤلّف) گوشزد کنيم.

ادامه مطلب...
1 2 3 15