• 1
  • 0
  • 812

بیانی از آیت الله وحید خراسانی:

امام رضا(ع) چه کسی است که زیارت او می شود زیارت خدا و مرقد او می شود عرش خدا؟

امام رضا(ع) چه کسی است که زیارت او می شود زیارت خدا و مرقد او می شود عرش خدا؟

آیت الله وحید خراسانی به تشریح مقام و جایگاه رفیع امام علی بن موسی الرضا(ع) پرداخته و با اشاره به روایتی از امام صادق(ع) که امام هشتم را عالم آل محمد نامیدند گفت: کیست که بفهمد امام هشتم چه کسی است من خودم متحیرم و این اندازه می فهمم که از شیخ طوسی تا شیخ انصاری در فهم این جمله مبهوت اند تا برسد به دیگران.


آیت الله وحید خراسانی به تشریح مقام و جایگاه رفیع امام علی بن موسی الرضا(ع) پرداخته و با اشاره به روایتی از امام صادق(ع) که امام هشتم را عالم آل محمد نامیدند گفت: کیست که بفهمد امام هشتم چه کسی است من خودم متحیرم و این اندازه می فهمم که از شیخ طوسی تا شیخ انصاری در فهم این جمله مبهوت اند تا برسد به دیگران.

متن سخنان این مرجع تقلید به مناسبت شهادت امام رضا(ع) به شرح زیر است: نه آنهایی که مجاور هستند و نه آنهایی که به زیارت آمده اند هیچ کدام خبر ندارند که اینجا چه خبر است و امشب چه شبی و فردا چه روزی حدیثی را که مشایخ ثلاثه نقل کنند مشایخ حدیث ۶ نفر هستند سه نفر از قدما ثقه السلام کلینی شیخ طائفه و رئیس الفرقه شیخ طوسی و شیخ المحدثین شیخ صدوق؛ اگر حدیثی را این سه رکن نقل کنند عظمت آن حدیث را مثل شیخ انصاری درک می کند مثل شهید اول شهید ثانی محقق اول محقق ثانی.

آن حدیثی که هر سه رأس حدیث کلینی در کافی شیخ طوسی در تهذیب شیخ صدوق در عیون و امالی نقل کردند این است این از جهت ریشه ای حدیث اما متن حدیث محیر العقول است قبلا این مقدمه را باید فهمید در مخلوقات خدا تعظم از عرش نیست این منظومۀ شمسی با این عظمتش که باز مثل ذره ای است در مقابل کهکشان ها همۀ این ستاره ها و کهکشان ها زیر آسمان دنیا هستند به نثر قرآن سماء دنیا مزیین است به زینت کواکب این کهکشان هایی که بعضی از ستاره ها شون چندین صد میلیون سال نوری که در سال نوری هر ثانیه ای سی صد هزار فرسخ است نور اون ستاره بعد از چندین صد سال به کره ای زمین می رسد همه این ها اگر در کرسی بیافتد مثل یک حلقه ای است در بیابان.

عظمت کرسی این است وَسِعَ کُرْسِیُّهُ السَّماواتِ وَ الْأَرْض ‏ باز آن کرسی با همه این آسمانها و زمین و کواکب در قبال عرش مثل یک حلقه ای در صحرایی است، وقتی معلوم می شود عرش چی است که کسی قرآن را بفهمد «الله لا الا الله رب العرش عظیم فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِیَ اللَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ عَلَیْهِ تَوَکَّلْتُ وَ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظیم»‏ عرش همچین عظمتی دارد انوقت حدیثی که مثل کلینی شیخ طوسی شیخ صدوق همه نقل کرده اند این است بر آن عرش هشت نفر هستند هشت نفر نگهبانان آن عرش عظمت هستند این هشت نفر کی هستند چهار نفر از اولین چهار نفر از آخرین اون چهار نفری که از اولین هستند اون چهار نفر یکی نوح نجی الله است یکی ابراهیم خلیل الله است یکی موسی کلیم الله است یکی عیسی روح الله است اون چهار نفری که از آخرین باز بر این عرش هستند اول خاتم نبیین دوم امیرالمومنین سوم حسن بن علی چهارم حسین بن علی این هشت نفر مراقب این عرش هستند حالا عرشی که به این عظمت است عرشی که باز بر اون عرش این هشت نفر هستند انچه محیر العقول است این جمله است که امام موسی بن جعفر فرمود روز قیامت که می شود زوار قبر همۀ ما مقرب و با ما هستند ولی اقرب از جمیع زوار همۀ معصومین به اون عرش اعلا زوار قبر فرزند من علی بن موسی هستند کسی که اینجا خوابیده همچین کسی است نه مجاور خبر دارد نه زائر خبر دارد.

آنچه باز عقل را مبهوت می کند بیان امام هفتم هست آن هم به نقل چنین رجال حدیثی و آن جمله ای محیر العقول این است که امام هفتم فرمود:« هر کس فرزند من را در طوس زیارت کند خدا را در عرش زیارت کرده» این کیه که زیارت او می شود زیارت خدا این کیست که مرقد او می شود عرش خدا این هم بیان امام هفتم است.

کیست که بفهمد امام هشتم چه کسی است من خودم متحیرم و این اندازه می فهمم که از شیخ طوسی تا شیخ انصاری در فهم این جمله مبهوت اند تا برسد به دیگران و اون جمله این است که امام ششم رأس و رئیس مذهب همان کسی که وقتی مادر به من و تو حرف زدن یاد داد گفت مذهب از که داری آموختی از امام جعفر صادق همون کسی که تمام بعثت انبیا ۱۲۴ هزار پیغمبر به بعثت خاتم تمام شد بعثت خاتم به ولایت امیرالمومنین کامل شد. تمام حقایق نبوت و تمام مفاهیم و مبداء تا معاد احکام خدا از طهارت تا دیات بوسیلۀ جعفربن محمد منتشر شد این امام ششم به امام هفتم بیانش این است فرمود به فرزندش موسی بن جعفر در سلب تو عالم آل محمد است اون جمله ای که گفتم از شیخ طوسی تا شیخ انصاری در درک اون جمله مبهوت هستند این است که بعد که امام ششم به امام هفتم فرمود «در سلب تو عالم آل است “یا لَیْتَنی‏ کُنْت‏ ادرکته” ای کاش ای کاش من او را درک می کردم».

علی بن موسی این است کسی که امام ششم تعبیرش این است یا لَیْتَنی‏ ادرکته آرزوی من این است که صورت او را ببینم حالا کسانی که آمدند اینجا باید بفهمند کجا آمده اند ما شنیده ایم علی بن موسی اما کیه که فهمیده باشد.

احمد بن ابی نصر بزنتی از اصحاب اجماع است یعنی أجمع الأصحاب همۀ رؤسای مذهب اجماع اتفاق کردند که هرچه از او نقل بشود صحیح است أجمع الأصحاب على تصحیح‏ ما یصحّ عنه‏ همچین کسی نقلش از معصومی که گفتۀ او گفته خداست این است این را می گم که بفهمید کجا آمدید و هر وقت رفتید حرم درک کنید که کجا هستید حج خانۀ خدا چقدر عظمت دارد یک نفر بار سفر بست که بیاد به حج نرسید بعد که به محضر رسول خدا مشرف شد حسرت خورد برفوت حج پرسید یا رسول الله چه کنم که این مافات جبران بشود این حجی که از دست من رفته تدارک بشود رسول خدا رو کرد به کوه ابو قبیس فرمود اگراین کوه طلا بشود و اون طلا را در راه خدا انفاق کنی جای یک حج خانۀ خدا را نمی گیرد حج بیت الله این است انوقت اون خانه ای که قبله ی همه مسلیمن عالم است قَدْ نَرى‏ تَقَلُّبَ وَجْهِکَ فِی السَّماءِ فَلَنُوَلِّیَنَّکَ قِبْلَهً تَرْضاها آنچه محیر العقول است این است که احمد بن ابی نصر بزنطی نقل می کند و روایت این است اگر کسی هزار سال زنده باشد و هر سال به حج خانه ی خدا برود یک زیارت قبر علی بن موسی برابر با هزار سال و هزار حج بیت الله است این است که نه کسی شناخت او را نه مجاور فهمید که مجاور کی است نه زائر درک کرد به زیارت که آمده آن هم مهم این است همچین کسی که در همچین افقی است مقام یک همچین مقامی است که زوار قبر او اقرب خلق هستند به عرش خدا حالااگر زائر قبر او به عرش خدا انقدر غریب است خود او کجا است امام هشتم معرفتش فوق تصور و ادارک من و تو است بهتر این است که لب ها را ببندیم فقط از اینجا که رفتید دو رکعت نماز بخوانید سجده ی شکر کنید که همچین سعادتی نصیب شماشده است هیچ کدام شما نخواهید فهمید مگر شب اول قبرتون انوقت کسی که در همچین افقی است شب اول قبر که نه پدر نه مادر نه برادر نه پسر نه دختر کسی دیگر نیست وقتی چشم باز کنی اول چشمت به جمال او خواهد افتاد خودش وعده داد کسی که بیاید به زیارت قبر او من او را زیارت می کنم السلام علیک ایها الامام رئوف این اقیانوس رئفت است این دریای بی پایان رحمت است اون هم با همچین علو مقامی با همچین مقام و منزلتی که زیارت او زیارت خدا در عرش است بعد بیانش این است شب اول قبر به زیارت زائرم می روم “عند تطایرالکتب” به سراغ زوار می روم این نعمت دراین حد از اهمیت است یک حدیث هم از خود کلمات امام باید سوغات ببرید فرمود به حقیقت ایمان نمی رسد همه گم شده تون چی است ایمان است قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُون ‏ یک حدیث اش مفتاح سعادت دنیاو آخرت است این حدیث را هم فراموش نکنید زندگی تون را از امروز روی همین حدیث مقرر کنید فرمود به حقیقت ایمان نمی رسد مگر سه خصلت در او پیدا بشود یک خصلت از خدا یک خصلت از پیغمبر خدا یک خصلت از ولی خدا ،اما خصلتی که خدا است کتمان و سر است سر را کتمان کن اسرار کسی رافاش نکن از خدا یاد بگیر چه کرده من و تو اینجا نشستیم خدا را بشناس همه ی زشتی ها را مخفی کرده همه ی زیبایی ها را آشکار کرده رود ها را خون را چرک را کثافات را همه را پنهان کرده اما این جمال را این پوست را همه کشیده این جور” اظهرالجمیل و سترالقبیح ” از خدا یاد بگیر خوبی مردم را ظاهر کن بدی مردم را بپوشان این بیان را از امام هشتم بیاموز اگر مجاور هستی اگر زائر هستی خصلت دوم از پیغمر خدا از پیغمبر چه باید داشته باشی مدارا با مردم مدارا را به کجا رساند به اینجا رسوند دعوت کرد به توحید خدا مفتاح سعادت دنیا و آخرت را به این مردم داد ولی در قبال خاکستر به سرش ریختن سنگ بارانش کردند در مقابل همه ی این مصاعب بیانش این بود ْ قَالَ اللَّهُمَّ اهْدِ قَوْمِی فَإِنَّهُمْ‏ لَا یَعْلَمُونَ‏. لطف را به اینجا رسوند به جای نفرین دعا کرد ْ قَالَ اللَّهُمَّ اهْدِ قَوْمِی فَإِنَّهُمْ‏ لَا یَعْلَمُونَ‏. بعد عضر‏ گناهشون را خواسته فَإِنَّهُمْ‏ لَا یَعْلَمُونَ اینها جاهل هستند نمی دانند از رسول خدا هم مدارا را یاد بگیرید یک خصلت هم از خود امام هشتم یاد بگیر اون خصلت چی است ؟ ” الصبر فی الباساء والضراء”

در خوشی و ناخوش صبر از دست نده این هم حدیثی از امام این زیارت و این حدیث را ببرید اما باید بدانید این درخت کی به ثمر می رسد این زیارت شما کی کامل می شود این زیارت وقتی کامل می شود که یک مرهمی روی اون جراحت قلب امام هشتم گذاشته بشود قلب او از کجا مجروح است هیچ فکرش را کردی اصلا گفتنی نیست آقا چطور بگیم فقط یک کلمه می گه و اون کلمه این است خودتون تصور کنید بعد درک کنید ببینید چه خبره پیغمبری که آمد بشریت را از این گرداب بیرون آورد به سعادت دنیا و آخرت رسوند بعد آیه نازل شد ِ قُلْ لا أَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّهَ فِی الْقُرْبى ‏ بگو من اجری از شما نمی خواهم الا مودت در قربا بعد هم روی منبر رفت گفت اقرب الخلق الى فاطمه این قرآن کتاب خدا این هم سنت رسول خدا اون هم متن قرآن قُلْ لا أَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّهَ فِی الْقُرْبى ‏ انوقت همچین کسی رفت از دنیا وقتی از دنیا رفت پیغمبر همه تون تاریخ راببینید سه روز بعد از رحلت پیغمبر آمد در مسجد اون خطبه را خواند شق القمری کرد در علم در بیان با اون قدرت با اون صلابت راه رفتن راه رفتن پیغمبر منطق منطق خاتم انبیا چقدرگذشت در این مدت شبی که بدن را برداشتند “کانت کل خیال ” بدن نبود شبح بود همچین بدنی حالا فکر کنید بدنی که برداشته بشود دنبال این بدن نیمه ی شب یک دختر پنج ساله مثل پروانه دور این بدن بگردند انوقت دل شب این بدن چه جور دفن شد چه جور به خاک سپرده شد اون جراحتی که به قلب امام هشتم اینجا است جراحت گفتنی نیست شما فکر کنید اون امیرالمومنینی که شمشیر به فرقش خورد شمشیری که به هزار درهم خریده شده بود به هزار درهم به زهر آمیخته شده بود همچین شمشیری به فرقش خورد گفت فزت و رب الکعبه اما وقتی جنازه ی زهرا را گذاشت گفت ” نفسی على زفراتها محبوسه / یا لیتها خرجت مع الزفرات مرهم روی جراحت قلب امام هشتم این است که همه ی هیأتی که از اقصا بلاد مملکت آمده اند به مشهد تمام این هیئات باید تصمیم بگیرند روز شهادت حضرت زهرا بیرون بیان در اون محل شون بگن یا علی بن موسی ما برای مرهم زخم دل تو به جبرا ن اون شمع امروز بانگ یا زهرا را بلند می کنیم و مملکت را یک پارچه عزا در قبال اون شب تار خواهیم کرد تمام مطلب به اون روز است کسانی هم که نبودن شما به آنها برسانید انوقت است که اگر سال دیگر آمدید امام هشتم به نظر دیگر به شما نگاه میکند تو همون کسی هستی که برای مادر من سینه زدی .

این مرجع تقلید شیعیان در جای دیگری می گوید: اینجا حرم پیغمبر است؛ ستدفن بضعه منی بارض خراسان. این جمله بهت انگیز است. القابی که دارد محیرالعقول است، یک لقب سراج الله و نورالهدی است. سراج خدا این تعبیر ، تعبیری است که در قرآن کسانی که اهل ذکر هستند هدی نسبت به خورشید تعبیرش سراج است. یک تعبیر نسبت به خاتم است. انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. منظومه ملک، سراجش آفتاب است و منظومه ملکوت سراجش خاتم النبیین است. این جمله در هیچ یک از انبیا ذکر نشده است.

سراج الله علی بن موسی است. سراج دو خاصیت نور و حرارت دارد. لذا معنای جمله این است که مرکز علم الهی که نور علم است و مرکز حرارت قلوب که ایمان و شمع وجود است مدفون در این قبر است.

این کلمه سراج الله بهت انگیز است.

ثبت دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*

نه + دو =