• 0
  • 0
  • 125

مقاله«اعتبارسنجی رویکرد مستشرقان به رویداد غدیر»

مقاله«اعتبارسنجی رویکرد مستشرقان به رویداد غدیر»

جانشینی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و رویداد غدیر همواره مطمح نظر عالمان شیعه و سنی بوده است، مستشرقان نیز بدین موضوع پرداخته اند. این پژوهش رویکرد مستشرقان به رویداد غدیر را ارزیابی می کند.


نویسنده: محمدرضا احمدی ندوشن

جانشینی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و رویداد غدیر همواره مطمح نظر عالمان شیعه و سنی بوده است، مستشرقان نیز بدین موضوع پرداخته‌اند. این پژوهش رویکرد مستشرقان به رویداد غدیر را ارزیابی می‌کند.

برخی پژوهشگران رویکردها را بررسی کرده، اما آنها را ارزیابی ننموده‌اند. نگارنده درصدد ارزیابی رویکرد مستشرقان به رویداد غدیر با استناد به منابع معتبر تاریخی و حدیثی است. بدین روی، با روش توصیفی تحلیلی و با ابزار کتابخانه‌ای به این نتیجه دست یافته که برخی از مستشرقان با تکیه بر برخی از منابع اهل سنت، منکر رویداد غدیر شده‌اند که این با دلایل فراوانی از شیعه و سنی بر وقوع این رویداد با چالش روبه روست.

برخی از مستشرقان نیز به تحریف رویداد غدیر و یا موروثی دانستن جانشینی روی آورده‌اند که به نظر می رسد ناآشنایی دقیق با باورهای شیعه سبب رویکرد مذکور گردیده است. اسناد فراوان دالّ بر ضرورت جانشینی امام علی علیه السلام رویکرد مستشرقان را با چالش جدی روبه رو می‌کند. از سوی دیگر، برخی از مستشرقان رویداد غدیر را بی‌طرفانه بررسی کرده‌اند.

برای دریافت متن کامل مقاله اینجا کلیک کنید:

ثبت دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*

5 − 4 =