• 1
  • 0
  • 291

مقاله «بازتاب پیوند باورهای شیعی و اندیشه ایرانشهری در دیوان اشعار وقاری»

مقاله «بازتاب پیوند باورهای شیعی و اندیشه ایرانشهری در دیوان اشعار وقاری»

این مقاله توسط پژوهش‌نامه تاریخ تشیع شماره 4 زمستان 1398 منتشر شده است.


مقاله بازتاب پیوند باورهای شیعی و اندیشه ایرانشهری در دیوان اشعار وقاری توسط پژوهش‌نامه تاریخ تشیع شماره 4 زمستان 1398 اثر محمدرضا ابویی منتشر شده است.

همگرایی میان مذهب تشیع و نشانه‌ها و الگوهای آن در سیاست و فرهنگ ایرانی در آثار نخبگان دوره صفوی، فراوان انعکاس یافته است. در این میان، شاعر سده یازدهم هجری در دیوان و منشآت خویش به روشنی تعلقات شیعی و ایرانی این عهد را نمایانده است. اینکه وقاری چگونه همزمان به بازتاب گرایش‌های شیعی و سنت‌های سیاسی سلطنت و وزارت در ایران عصر صفوی پرداخته است، پرسش اصلی این تحقیق است. پژوهش حاضر با رویکرد تاریخی و به روش توصیفی و تحلیلی و شیوه کتابخانه‌ای، خاصه با تکیه بر دیوان وقاری به بررسی آرا و گرایش‌های فکری وی پرداخته است. در این تحقیق به دست آمده است که علیرغم آنکه وقاری از ادیبان کمتر شناخته شده دوره صفوی است، ولی وی در خلال دیوان خود همنوایی میان تشیع و ایران‌مآبی را در قالب اظهار محبت و ارادت به اهل‌بیت، دوستداری ایران زمین و خاندان صفوی و مظاهر فرهنگ و ادب فارسی نشان داده است.

منبع: https://b2n.ir/p21601

ثبت دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*

5 + شانزده =