• 0
  • 0
  • 255

اثبات ازدیاد علم امام در پرتو احادیث

چکیده مقاله:
در احادیثـی بـر فراگیـری علـم امـام نسـبت بـه گذشـته و آینـده بـه طـور دفعـی تأ کیـد شـده وبه عنوان اصلی مسلم در ایـن موضـوع پذیرفتـه شـده اسـت. ناسازگاری افزایش علم امامان با مضمون این روایات و نیز گمانه کم شماری احادیث افزایش ، سبب بی معنا دانستن افزایش علم امامان و در نتیجه توجیه و تاویل احادیث آن شده است .


j

ثبت دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*

چهارده − یک =