• 0
  • 0
  • 200

تحلیل جایگاه شیعیان علوی در سوریه با استفاده از مدل راهبردی SWOT

چکیده:

شیعیان علوی، یکی از فرقه های منشعب از تشیع با گرایش غالیانه محسوب می شوند. علویان امروزه بخشی از پیکر جهان تشیع را تشکیل می دهند که بیش تر مورخان، ظهور آن ها را در قرن سوم هجری می دانند. حاصل این تسلسل تاریخی، علویانی هستند که در حال حاضر در کشورهای ترکیه و سوریه استقرار یافته اند. مقاله حاضر، با طرح این پرسش که فرصت ها و چالش های پیش روی علویان سوریه کدامند، سعی دارد با روش توصیفی تحلیلی و بهره گیری از مدل SWOT به تبیین جایگاه شیعیان علوی در سوریه بپردازد و راهبرد مناسب را در جهت ارتقای موقعیت آن ها ارایه دهد. تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از یافته ها، بیان گر این واقعیت است که علویان سوریه با برخورداری از جمعیت حداقلی، اتخاذ موضع ضداسراییلی، عدم برخورداری از پشتوانه قوی اقتصادی و روبه رو شدن با اجماع جهانی علیه دولت بشار اسد، می توانند با انتخاب راهبرد تدافعی و بهره مندی از سیاست های سازنده و مسامحه گرایی و پیگیری اصلاحات اجتماعی و اقتصادی گسترده و پرهیز از فرقه گرایی، در جهت بهبود جایگاه خود در سوریه گام بردارند.
کلیدواژگان:
شیعه ، سوریه ، علویان ، راهبرد ، مدل SWOT


ثبت دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*

سیزده − هفت =