• 0
  • 0
  • 540

سنت‌پژوهی مستشرقان

این مقاله به نقطه نظرهای متفاوت خاورشناسان در رابطه با سنت پیامبر اکرم که در مورد اعتبار حدیث، تدوین و استناد آن به پیامبر اکرم مطرح شده است، توجه می‌کند؛ خاورشناسانی مانند «گلدزیهر» و «شاخت» به عنوان اولین کسانی هستند که در مورد سنّت، به ویژه حدیث، تحقیق کردند و آثاری را بر جای گذاشتند. نویسنده نخست شبهات آن‌ها نسبت به سنت را بیان و نقد کرده است. هم‌چنین برخی ادعاهای مطرح شده در مورد صفات فردی و سیره عبادی پیامبر اکرم، را بررسی کرده و در میان بحث به این نتیجه رسیده است که شبهات آن‌ها در رابطه با سنّت و استناد آن به پیامبر اکرم، سیره فردی و نیز در مورد عبادت از قبیل روزه، بدون در نظر گرفتن حقایق تاریخی و سیره عملی حضرت بوده است.


ثبت دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*

2 × یک =