• 0
  • 0
  • 432

شیعیان خوجه ی اثنی عشری الگویی موفق از اقلیت مذهبی پویا و منسجم

شیعیان خوجه اثنی عشری اقلیتی کوچک و منسجم به شمار می روند که با وجود جمعیت اندک ۱۲۵ هزار نفری از نظم و انضباط قابل ملاحظه ای برخوردارند.


شیعیان خوجه اثنی عشری اقلیتی کوچک و منسجم به شمار می روند که با وجود جمعیت اندک ۱۲۵ هزار نفری از نظم و انضباط قابل ملاحظه ای برخوردارند. این اقلیت کوچک، در حال حاضر در پنج قاره جهان حضور دارند و افزون بر آنکه تحت نظارت عالی فدراسیون جهانی شیعیان خوجه اثنی عشری قرار دارند، در هر کشور نیز دارای جماعات مستقلی اند.
در این مقاله، با بهره گیری از روش تحلیل و توصیف تلاش شده است نحوه پیدایش این اقلیت کوچک دینی به گونه ای کنشگر به منزله پرسش اصلی مورد بررسی قرار گیرد. تلاش برای اثبات آنکه این جامعه کوچک شیعی از بدو تاسیس تا کنون با موفقیت های زیادی همراه بوده است نیز فرضیه اصلی را تشکیل می دهد. چهارچوب تحقیق بر این مولفه استوار شده است که شیعیان خوجه اثنی عشری در برخی امور می توانند به مثابه الگو، سرمشق دیگر جوامع شیعی قرار گیرند. پرداختن به همه عوامل اصلی و فرعی نقش آفرین در موفقیت این جامعه کوچک شیعی در کشور های هدف نیز جنبه نوآوری این مقاله شمرده می شود.

ثبت دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*

19 − 13 =