• 0
  • 0
  • 422

امامت پژوهان انگلیسى زبان و آثار آنها

این مقاله در پی معرفی آثاری است که به امامت شیعى و اصل و خاست‌گاه آن و نیز اندیشه و تطورات تاریخی شیعه‌ که به نوعى به امامت شیعه مربوط مى‌شوند ، پرداخته شده است.


چکیده

مطالعات پژوهشگران غربى در مورد تشیع که امامت‌ نیز بخشى از آن است از حیث زبان، موضوع و نیز از جهت ارتباط با فرقه‌هاى مختلف شیعه ، به دسته‌هاى متنوع طبقه‌بندى مى‌شود.
از این میان ، مقاله‌ى حاضر تنها در صدد معرفى نمونه‌اى از آثار غربى انگلیسى زبان است که در آنها به امامت شیعى و اصل و خاست‌گاه آن و نیز اندیشه و تطورات تاریخی شیعه‌ که به نوعى به امامت شیعه مربوط مى‌شوند ، پرداخته شده است.
در این مقاله‌ با استفاده از مجموعه‌ى :Index Islamicus ، کتاب : Shi’i Islam : A Comprehensive Bibliography و نیز ویرایش دوم :The Encyclopedia of Islam [1] (انتشارات بریل لیدن) ، برخى از این آثار معرفى شده است. بدیهى است که مجموعه‌ى حاضر ، چکیده‌اى از این آثار را به عنوان نمونه بیان می کند و نگاشته‌هاى آکادمیک پژوهشگران غرب در مورد امامت شیعى ، منحصر به موارد یاد شده در این مقاله نیست.

ثبت دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*

چهارده − 1 =